16.4.2010 klo 09:00

MLL:n Kevätilo-keräys alkaa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset edistävät lasten ja perheiden hyvinvointia omalla alueellaan. Yhdistykset ylläpitävät perhekahviloita, kerhoja ja vanhempainryhmiä. MLL:n Kevätilo kerää varoja liiton paikalliselle työlle.

Kevätilo-keräys toteutetaan lipaskeräyksenä 16.4.–16.5.2010. Keräystuoton paikallisyhdistykset käyttävät nimeämäänsä kohteeseen, joka voi olla esimerkiksi perhekahvila, kerhotoiminta, kesäleirit, vanhempainryhmät tai retket ja tapahtumat. Osa yhdistyksistä suuntaa kerätyt varat nuorisotyöhön, esimerkiksi paikallisen tukioppilastoiminnan tukemiseen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.

Perhekahvilat kohtaamispaikkoina

MLL:n paikallisyhdistyksillä on yhteensä 427 perhekahvilaa eri puolilla Suomea. Kahvilat tavoittavat hyvin pienten lasten perheet: käyntikertoja on vuosittain lähes 280 000. Kahvilat ovat kaikille avoimia ja niissä vanhemmat voivat tutustua muihin samalla alueella asuviin perheisiin ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia.

Valtakunnallisen perhekahvilakyselyn mukaan kävijät kokevat toiminnan lisäävän hyvinvointiaan. Muiden tuki auttaa jaksamaan vanhempana ja ratkomaan käytännön pulmia ja yhteisiä kasvatushuolia. Kävijät kertovat löytäneensä perhekahvilasta uusia ystäviä ja saaneensa kahvilassa syntyneen verkoston kautta monenlaista apua.

Kerhot tarjoavat tekemistä ja turvaa

Monet pienet koululaiset viettävät liian paljon aikaa yksin. Koulujen ja järjestöjen kerhotoimintaa pitäisi merkittävästi laajentaa, jotta lapsilla olisi mielekästä tekemistä ja läsnä olevan aikuisen turvaa koulupäivien jälkeen ja loma-aikoina. MLL:n paikallisyhdistyksillä on yhteensä lähes 1000 harrastus- ja iltapäiväkerhoa. Kerhoja tarvittaisiin lisää, mutta niiden perustamisen esteenä ovat yhdistyksen pienet voimavarat.

Kevätilo-keräykseen voi osallistua:

  • laittamalla rahaa keräyslippaaseen
  • soittamalla numeroon 0600 16300 (10,10 euroa + pvm/mpm) tai 0600 17 000 (5,01 euroa + pvm/mpm)
  • Lahjoittamalla netissä www.mll.fi/kevatilo

Lisätietoja:

  • Viestintäjohtaja Liisa Partio, p. 040 580 8984
  • Järjestöjohtaja Milla Kalliomaa, p. 040 838 6778
  • MLL:n paikallisyhdistykset www.mll.fi