Kyselyt

Mitä kuuluu, vanhempi? -kysely

Mannerheimin Lastensuojeluliiton  Mitä kuuluu, vanhempi? -kyselyssä selvitettiin vanhempien huolia ja ilonaiheita, tuen tarpeita, avun hakemista sekä kokemuksia julkisista palveluista, järjestöiltä ja verkosta sekä sukulaisilta ja tuttavilta saatavasta tuesta. 

Kysely toteutettiin yhdessä Otavamedian kanssa ja vastaajiksi kutsuttiin 0–18-vuotiaiden lasten vanhempia. Kyselyyn vastasi 1035 vanhempaa.

0–3-vuotiaiden lasten vanhempien vastauksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua täällä

Leikkikysely

Koko Suomi leikkii -hanke toteutti syksyllä 2016 kyselyn, jossa suomalaisilta kysyttiin mitä leikki heille merkitsee. Kyselyn raporttiin voi tutustua täältä

Lasten ja nuorten puhelimen tunnettuuskysely 2015–2016

Suurin osa lapsista ja nuorista tuntee MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen hyvin. Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden tunnettuutta selvitettiin lokakuusta 2015 toukokuuhun 2016. Kyselyn tuloksia voit lukea täältä