Tietoa kasvattajille

Lapsella on oikeus aikuisiin, jotka turvaavat lapsen hyvän ja terveen kehityksen sekä turvallisen ympäristön. Aikuinen voi vaikuttaa lapsen puolesta ja lapsen parhaaksi.

Lapsella on oltava mahdollisuus muodostaa yhdessä aikuisen kanssa käsitystä itsestä, toisista ja ympäristöstä sekä siitä, miten media on mukana lapsen ja nuoren elämässä.  

Tarvitaan yhteisiä hetkiä median parissa, jaettuja elämyksiä ja mielipiteen vaihtoa, jotta lapsen tapaa hahmottaa maailmaa ja omaa paikkaansa siinä, voidaan tukea. Yhteisen vuoropuhelun tärkeys on merkityksellistä, sillä kokemukset lapsuudesta ja lapsena olemisesta ovat ajan myötä muuttuneet. 

MLL:n mediakasvatustyössä vahvistetaan sukupolvien välistä vuoropuhelua ja tuetaan keskusteluyhteyden säilymistä lapsen kehityksen eri vaiheissa.

Lue lisää lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvistä ilmiöistä Vanhempainnetin Lapset ja media -osiosta.