Mediakasvatus

Tukioppilaiden koulutusmateriaalit ovat uudistuneet. Materiaaleissa on neljä teemaa:

Jokaiseen koulutusmateriaaliin kuuluu opasvihkonen ja numeroidut tehtäväkortit, jotka löytyvät kunkin oppaan yhteydestä.

Mediakasvatuksen opas sisältää tietoa ja harjoituksia vastuullisen ja osallistuvan nettikäyttäytymisen tukemiseen sekä opastaa oppilaita eettiseen toimintaan verkossa.

Oppaassa käsitellään sosiaalista vastuullisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ottamalla huomioon nuorten verkkokokemukset ja digitaalisen teknologian mahdollisuudet. 

Lataa opas (pdf).

Mediakasvatuksen tehtäväkortit on jaettu neljään osioon:

  • Myönteinen netinkäyttö - parempi internet
  • Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori
  • Yhteisöllisyys digiajan koulussa
  • Eettisesti digikulttuurissa

Tukioppilastoiminnan lisäksi tehtäväkortteja voi hyödyntää perusopetuksessa ja nuorisotyössä. 

Tehtäväkortit

Myönteinen netinkäyttö - parempi internet

401. Verkko nuorten arjessa (pdf)

Tehtävä: Pohditaan median ja internetin roolia omassa elämässä lähtemällä mielikuvitusmatkalle omaan arkipäivään.

402. Mitä tuli tehtyä? (pdf)

Tehtävä: Keskustellaan nettikiusaamiseen liittyvistä asioista ja pohditaan, miten kiusaamista voisi ennaltaehkäistä. Keskustelun herättäjänä toimii video, jossa oppilaat kertovat aikuisille nettikiusaamistilanteista.

403. Apurit ja autettavat (pdf)

Tehtävä: Pohditaan, mitä tapahtuisi, jos kukaan ei puuttuisi nettikiusaamiseen.

404. Digitaalinen dialogi (pdf)

Tehtävä: Suunnitellaan projekti, jossa kerätään tietoa nuorten netinkäytöstä oppilailta sekä koulun aikuisilta ja kerrotaan kyselyn tuloksista.

________________________________________________________

Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

405. Nuorten mielipide kuuluviin (pdf)

Tehtävä: Pohditaan nettiä mielipiteen esittämisen ja vaikuttamisen kanavana.

406. Vaikuta verkossa (pdf)

Tehtävä: Etsitään ja arvioidaan erilaisia nettivaikuttamisen keinoja.

407. Nettiketti (pdf)

Tehtävä: Luodaan pelisäännöt hyvälle verkkokäyttäytymiselle.

408. Mitä kuva kertoo? (pdf)

Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

409. Netti identiteetti (pdf)

Tehtävä: Pohditaan, millaista kuvaa netissä luodaan itsestä omilla profiilikuvilla.

410. Nuoret netinkäyttäjinä (pdf)

Tehtävä: Pohditaan jokapäiväisiä netinkäyttötilanteita ja niihin liittyviä valintoja.

________________________________________________________

Yhteisöllisyys digiajan koulussa

411. Tervetuloa mukaan! (pdf)

Tehtävä: Pohditaan, millaiset asiat saavat tuntemaan olon tervetulleeksi reaali- ja verkkomaailman yhteisöissä.

412. Minä verkkoyhteisöissä (pdf)

Tehtävä: Pohditaan omia yhteisöjä verkossa ja sen ulkopuolella sekä yhteisöjen muodostumista ja sosiaalisten suhteiden solmimista.

413. Meidän koulun juttu (pdf)

Tehtävä: Ideoidaan ja suunnitellaan koko koulun yhteistä, myönteistä nettikulttuuria edistävää toimintaa verkossa.

________________________________________________________

Eettisesti digikulttuurissa

414. Vaikutusten virta (pdf)

Tehtävä: Pohditaan omien valintojen vaikutusta verkkoyhteisöissä ja mitä kaikkea hyvillä teoilla voi saada aikaan. Täytetään yhteinen ideamoniste.

Tehtäväkortin 414 liite (pdf)

415. Glokaalit toimijat

Tehtävä: Pohditaan myönteisen nettikulttuurin edistämistä ja ehdotetaan yhteistyön aloittamista jonkin toisen koulun oppilaiden kanssa.

416. Teen parempaa nettiä

Tehtävä: Rohkaistaan oppilaita pohtimaan omaa toimintaansa niin verkossa kuin reaalimailmassa peilaamalla sitä tukioppuilastoiminnan tavoitteisiin.

________________________________________________________

417. Kaleidoskooppi - heijastuksia minusta

Tehtävä: Omien Kaleidoskooppi-työkalujen kokoamisen lomassa keskustellaan omista mediankäyttötavoista, identiteetistä ja stereotypioista netissä. Tilaa tarvikkeet kaleidoskooppien rakentamiseen MLL:n verkkokaupasta.