TurvallisuuskasvatusTapaturmat aiheuttavat eriasteisia terveyshaittoja ja vammautumisia alkaen pienistä haavoista ja mustelmista aina vakavimpiin seuraamuksiin saakka. Päiväkoti ja koulu ovat lapsen ja nuoren arkisia kasvuympäristöjä, joissa tehtävä tapaturmien ehkäisytyö on erityisen tärkeää. Lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisissa ympäristöissä.

Turvallisuuskasvatusta päiväkodissa ja koulussa

Päiväkodilla ja koululla on myös vastuu ja erinomaiset mahdollisuudet antaa lapsille monipuolista turvallisuuskasvatusta. Lapsuuden ja nuoruuden aikana omaksutaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka vaikuttavat koko loppuelämän turvallisuuskäyttäytymiseen.

Tapaturmat eivät ole sattumanvaraisia tai kohtalonomaisia onnettomuuksia. Tapaturmien ehkäisy on koko yhteisön asia. Siihen osallistuu päiväkodin tai koulun johto, henkilöstö, oppilashuoltoryhmä, vanhemmat ja lapset. Tärkeitä tahoja ovat myös päiväkodin tai koulun tiloista ja kunnossapidosta sekä resursseista vastaavat.

Kuuden koon malli

Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun ja päiväkotiin. Ilmestymisvuosi 2009.

Lataa materiaali (227 kt)

Tutustu malliin tarkemmin:

Kartoita säännöllisesti vaaranpaikat ja riskit.

Korjaa puutteet ja riskitekijät.

Kirjaa tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet.

Kouluta henkilökunta, erityisesti turvallisuus- ja ensiapuvastaavat.

Kasvata turvallisuuteen ja toimi esimerkkinä.

Kannusta huomioimaan turvallisuus osana arkea.