MLL kunnan kumppanina

Tavoitteena lapsiystävällinen kunta

Lasten ja nuorten tärkeimmät kasvuympäristöt perheen jälkeen ovat varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan toiminta. Ne ovat kaikki kuntapalveluita. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä lasten ja nuorten asiat korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa entisestään.

Lapsiin investoiminen on kannattavaa. Se on myös kaikkien kuntalaisten etu: lapsiystävällinen kunta on kaikille hyvä.

Miten rakennetaan lapsiystävällinen kunta

Yhteistyöllä varhaista tukea lapsiperheille

Lasten hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille varhaista tukea. Järjestöt tarjoavat avointa ja kynnyksetöntä toimintaa lapsiperheille ja toimivat yhteistyössä kuntien kanssa.  

MLL:n perheille tarjoamat palvelut ovat osa paikallista ja valtakunnallista hyvinvointiverkostoa. Ne perustuvat käytännössä testattuihin valtakunnallisiin malleihin. 

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä voidaan 

  • Lisätä perheiden varhaista tukea 
  • Monipuolistaa palvelutarjontaa 
  • Vähentää päällekkäistä toimintaa
  • Lisätä avoimen varhaiskasvatuksen tarjontaa
  • Kehittää palveluja perheiden tarpeiden mukaisesti 
  • Luoda lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen
  • Vahvistaa vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista

Tutustu MLL:n perhekeskusyhteistyöhön
 

Alueellinen yhteistyö 

MLL:n piirit tarjoavat kunnille erilaisia ammatillisia palveluita. Katso tarkemmin kunkin piirin sivuilta. 

Hämeen piiri

Järvi-Suomen piiri 

Kainuun piiri

Kymen piiri

Lapin piiri

Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaan piiri

Satakunnan piiri

Uudenmaan piiri

Varsinais-Suomen piiri