MLL lukuina (2015)

 • Jäseniä 88 780
 • Paikallisyhdistyksiä 555
 • Piirejä 10

 • Vapaaehtoisia yhteensä  26 610
 • Vapaaehtoisten työtunnit yhteensä 868 244

Vanhemmille

 • Perhekahviloita 537
 • Vanhempien vertaisryhmiä ja muita aikuisten ryhmiä 271
 • Lasten ja aikuisten yhteisiä vertaisryhmiä 106
 • Lastenhoitotoimintaa käyttäneitä perheitä 5 116
 • Lasten hoitajia 1 160
 • Perhekummeja 458
   

Lapsille

 • Lasten ja nuorten harrastuskerhoja 1 613
 • Pienten koululaisten iltapäiväkerhoja 74
 • Leikkikenttiä ja -puistoja joissa MLL:n toimintaa 167
 • Retkiä ja leirejä 455
 • Lasten ja nuorten tukihenkilöitä 310

Puhelinpäivystykset

 • Lasten ja nuorten puhelimen vastattuja puheluja 32 894
 • Lasten ja nuorten netin vastattuja nettiviestejä 1 986
 • Lasten ja nuorten chatissa käytyjä keskusteluja 1 422
 • Vanhempainpuhelimen vastattuja puheluja 770
 • Vanhempainnetin vastattuja nettiviestejä 295
 • Vapaaehtoisia päivystäjiä yhteensä 349

Tukioppilaat 

 • Tukioppilaita 11 000
 • Tukioppilaiden vapaaehtoistunteja 450 000
 • Tukioppilasohjaajia 700

 • Jäseniä 88 780
 • Paikallisyhdistyksiä 555
 • Piirejä 10