Hyviä kohtaamisia päiväkodissa -seminaari varhaiskasvattajille

Respektfulla möten på daghem – seminarium för småbarnspedagoger

15.3.2017 klo 12–16, Folkhälsan, Ossiansalen
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors (Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki)

Seminaari on Folkhälsanin ja MLL:n yhteisen Kompisväskan för goda relationer på daghem -hankkeen päätösseminaari. Seminaarin tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajille uutta tietoa ja työmenetelmiä. Tilaisuuden osallistujat saavat hankkeessa tuotetut oppaat.

Folkhälsans och MLL:s gemensamma projekt Kompisväskan – för goda relationer på daghem arrangerar ett slutseminarium. Syftet med seminariet är att erbjuda pedagoger ny kunskap och nya pedagogiska metoder. Under seminariet får deltagarna material som skapats under projektet.

Ohjelma / Program
klo 12.00
Välkomstord och kort presentation av projektet,
Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan
Tervetuloa, seminaarin avaus, Marie Rautava, MLL

klo 12.15
Kaveritaitokirja – tietoa ja harjoituksia toimivan ryhmän rakentamiseen
Kompiskonst – kunskap och övningar för att skapa en fungerande grupp
Tutkijat KT Laura Repo ja FT Vilja Laaksonen (suomenkielinen puheenvuoro)

klo 13.30 Tauko / Paus

klo 13.45
Mielenlukutaitoa! Mentalisaation perustuva työote turvallisen lapsiryhmän rakentamisessa
Mentaliseringsbaserat förhållningssätt för att skapa en trygg barngrupp
Anne Viinikka ja Mia Viljanen, MLL (suomenkielinen puheenvuoro)

klo 14.30 Kahvitarjoilu / Kaffepaus

klo 15.00
Dagisfred, Folkhälsans förbund
Päiväkotirauha, MLL (kaksikielinen esitys)

klo 15.30
Avslutningsord / seminaarin päätössanat
Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsans förbund

 

Ilmoittaudu viimeistään 1.3.2017 mennessä täällä.
Anmäl dig senast 1.3.2017 här

Lisätiedustelut
mia.viljanen(a)mll.fi, p. 075 3245 430

Mera information
eva-lotta.svanback-nietosvaara(a)folkhalsan.fi, tel. 044 7883 634

Seminaari on maksuton ja osittain kaksikielinen. Seminaarissa on tilaa rajoitetusti. Seminariet är kostnadsfritt och delvis tvåspråkigt. Begränsat antal platser.