Lapsella on omat oikeudet

Pieni iloinen tyttö. Kuva Coloubox

Lapsilla on oikeuksia, jotka on määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Lapsen oikeuksien sopimus ei ole hyvän tahdon julistus, vaan se on sitova, oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus, jonka Suomi on lailla saattanut voimaan. 

Lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia, ja lapseksi lasketaan jokainen alle 18-vuotias. Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia. 

Aikuisten on tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka suojelevat lasta. Lasten etu ja lasten oikeudet menevät muiden etujen edelle. Ne on otettava ensisijaisesti huomioon aina kun lakeja säädetään, viranomaisnormeja annetaan, hallintopäätöksiä tehdään ja asioita ratkaistaan tuomioistuimissa. 

  • Lapsilla on oikeus huolenpitoon
  • Lapsilla on oikeus leikkiin
  • Lapsilla on oikeus hyvään elämään
  • Lapsilla on oikeus käydä koulua
  • Lapsilla on oikeus yksityisyyteen
  • Lapsilla on oikeus ilmaista mielipiteensä
  • Lapsilla on oikeus olla oma itsensä

Tutustu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

Lue miten lasten oikeudet toteutuvat Suomessa