Vaikuttaminen

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vaikuttaa lapsipoliittisiin asioihin.

Kansalaisvaikuttaminen on Mannerheimin Lastensuojeluliiton perustoimintaa lapsen parhaaksi. Erilaisia tapoja vaikuttaa lapsipoliittisiin asioihin MLL:n kautta ovat:

  • toimintaryhmän kokoaminen lasten asioiden viemiseksi eteenpäin
  • nimien kerääminen adresseihin
  • kirjelmän, aloitteen tai kannanoton laatiminen
  • aktiivinen asuinalueen tapahtumien seuraaminen ja niihin reagoiminen MLL:n paikallisyhdistyksen kautta.

Miksi paikallista vaikuttamista tarvitaan?

Vain vaikuttamalla asioihin voidaan muuttaa ja kehittää lasten ja perheiden hyvinvointia ja ympäristöä. MLL ja muut kansalaisjärjestöt ovat kanavia, joiden kautta kaikki voivat olla mukana lapsia ja lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa. Kun samoja asioita arvostavat kansalaiset yhdistävät voimansa, saadaan enemmän tulosta aikaan.

MLL vaikuttaa lasten hyvinvointiin sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla vaikuttaminen on kiinni yksilöstä, ryhmästä aktiivisia vapaaehtoisia, jotka haluavat olla mukana rakentamassa hyvää lapsuutta.
 

Aikuisen velvollisuus lasta kohtaan

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Lapsella on oikeus saada aikuisen suojelua ja ohjausta. Lapsella on oikeus aikuisiin, jotka turvaavat lapsen hyvän ja terveen kehityksen sekä turvallisen ympäristön. Aikuisena voit vaikuttaa lapsen puolesta ja lapsen parhaaksi.

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu, velvollisuus ja oikeus kasvattaa lapsiaan. Vanhemmat tarvitsevat, ja heillä on oikeus, saada vahvistusta vanhemmuuteensa. Tarvitaan myös kaikkien aikuisten yhteistä vastuuta.


Vaikuttaminen MLL:n toiminta-ajatuksena

Lasten asioihin vaikuttaminen on onnistunutta ja laadukasta, kun siinä toteutuu lapsen näkökulma. Mannerheimin Lastensuojeluliitto edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen, arkeen ja juhlaan. Vaikuttamista ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja järjestön omat arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja ilo.

Vaikuttamisen tavoitteena on:

  • edistää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia
  • lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa
  • tuoda lapsen näkökulmaa päätöksentekoon.