Nuorisotyötä netissä

MLL tarjoaa turvallista vertaistukea sekä aikuisen apua

Internet on muokannut nuorisokulttuuria avaamalla mahdollisuuden uudenlaiselle osallistumiselle, keskustelulle ja tietojen vaihdolle. Parhaimmillaan nuorten nettiyhteisöt lisäävät nuorten mahdollisuuksia solmia ja ylläpitää kaverisuhteita sekä saada muilta tukea.

Nettimaailmasta löytyy kuitenkin myös yhteisöjä, jotka tarjoavat kielteistä vertaistukea. Tästä ääriesimerkkeinä ovat aggressiivisuutta, laihuutta tai itsemurhaa ihannoivat verkkoyhteisöt. On tärkeää kehittää sellaisia verkkovertaistuen muotoja, jotka ovat ohjattuja ja nuorille turvallisia.

Yksi nuoruuden kehitystehtävistä on vanhemmista irtautuminen. On aivan luonnollista, että nuori ei halua jutella kaikista asioista aikuisen kanssa, vaan hakee keskustelukumppaniksi muita nuoria. Verkko mahdollistaa myös sellaisten nuorten osallistumisen, jotka eivät kehtaa keskustella asioista kasvokkain tai joiden sosiaalinen elämä reaalimaailmassa on kapeaa.

On kuitenkin asioita, joista nuoren on hyvä jutella aikuisen kanssa. Siksi MLL yhdistää verkkonuorisotyössään sekä nuorten välisen vertaistuen että aikuisen antaman tuen.


Ryhmächatteja verkkotukioppilaiden johdolla

MLL tarjoaa nuorille turvallista vertaistukea verkossa. Tavoitteena on vaikuttaa nuorten nettiyhteisöihin siten, että nuorilla on mahdollisuus löytää niistä tukea ja apua. Verkkotukioppilas- eli Verkk@ri-toiminnassa järjestetään nuorten sosiaalista kasvua tukevia teemachateja nuorten suosimissa verkkoympäristöissä, kuten Habbo-hotellissa.

Teemachateissa nuoret voivat keskustella chat-ryhmässä toisten nuorten kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Verkk@reiden johdolla. 

Chattipalvelun lisäksi Verkk@rit tuottavat nettiin sisältöjä verkkokeskusteluissa käsiteltävistä aiheista. Ne tukevat chatteja ja laajentavat toiminnan tavoittavuutta. Verkk@reiden tuotoksia voi lukea ja katsella MLL:n Nuortennetissä.

Nuortennetissä on myös nuorille suunnattu keskustelupalsta, jossa nuoret voivat saada vertaistukea muilta nuorilta. Verkk@rit vastailevat myös osaan viesteistä. Kaikki kirjoitukset käyvät läpi aikuisen tarkistuksen ennen julkaisua.

Lisätietoa Verkk@reista
 

Kahdenkeskisiä keskusteluja aikuisen päivystäjän kanssa

Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vapaaehtoiset päivystäjät tarjoavat kahdenkeskistä keskustelutukea chatissa. 

Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toiminta noudattaa myös chatissa eettisiä periaatteita, jotka on hyväksytty Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa. Eettisten periaatteiden mukaan yhteydenottajalle tarjotaan ennen kaikkea mahdollisuutta luottamukselliseen ja nimettömään keskusteluun.

Lisätietoa Lasten ja nuorten puhelimesta ja netistä

Lisätietoja verkkonuorisotyöstä: nuorisotyön suunnittelija Reetta Pauni, etunimi.sukunimi(at)mll.fi.

www.mll.fi/nuortennetti