Verkk@rit

Idea kumpuaa tukioppilastoiminnasta

Ohjattu vertaistuki toimii nuoren kasvun tukena ja yhteisöllisyyden luojana verkossa hieman samaan tapaan kuin tukioppilastoiminta kouluissa. Nuoret auttavat ja kannustavat toinen toisiaan, jolloin nuorten hyvinvointi netissä lisääntyy. Taustalla on kuitenkin aina turvallinen aikuinen, joka ohjaa nuorten toimintaa.

MLL on kouluttanut vapaaehtoisia verkkotukareita eli ”verkk@reita”, jotka ovat iältään 13-20-vuotiaita. Osa verkk@reista on toiminut tai toimii parhaillaan tukioppilaana, joten heillä on kokemusta vertaistukijan roolista jo ennen verkk@ri-toimintaan osallistumista.


Toiminta käytännössä

Verkk@rit tarjoavat toisille nuorille lähinnä tunnetukea (kuuntelemista, rohkaisemista) ja arvostustukea (vuorovaikutusta, itsearvostuksen tukemista), mutta jonkin verran myös tiedollista tukea (neuvoja, ehdotuksia, ohjeita). Verkk@ri-toiminta on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Verkk@ritoiminta on esimerkiksi:

1) Keskustelupalstavastauksia. Osa verkk@reista on koulutettu vastailemaan Nuortennetin keskusteluihin. Verkk@rit voivat vastailla keskusteluihin kotoa käsin silloin kun heille itselleen parhaiten sopii. Lisäksi verkk@rit kommentoivat Nuortennetin Facebook-sivulla ja kannustavat täten myös muita nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä. Uusia verkkotoiminnan muotoja ideoidaan verkk@reiden kanssa.

2) Chatteja. Yksi chat kestää 1,5 tuntia. Chatin ajaksi 2-5 hengen verkk@riryhmä kokoontuu yhteen ja he toimivat chat-keskustelun ohjaajina ja ylläpitäjinä. Verkk@rit toimivat aikuisen työntekijän ohjauksessa. Jokaiseen chat-kertaan kuuluu startti ja purku, jotka verkk@riohjaaja tai MLL:n työntekijä vetää verkkareille ennen chatia ja sen jälkeen. Chatit järjestetään nuorten suosimissa verkkopalveluissa.

3) Mediatuotoksia (esimerkiksi haastatteluja, videoita, sarjakuvia, novelleja, asia-artikkeleita, testejä, gallupeja). Mediatuotokset laitetaan pysyvästi MLL:n Nuortennettiin ja YouTubeen MLL Nuortennetti -kanavalle. Mediatuotosten avulla myös sellaiset nuoret, jotka eivät mahdu tai ehdi chattiin, pääsevät osalliseksi verkk@reiden tarjoamasta vertaistuesta.

4) Monimuotoista paikallista toimintaa Verkk@riryhmät, joita toimii eripuolilla Suomea, järjestävät ohjaajiensa johdolla hyvin monimuotoista paikallista toimintaa moponrassauksesta yökahviloihin ja videotyöpajoihin.


”Sanoin kuvaamattoman hyvä olo keskustelujen jälkeen”

MLL toteutti keväällä 2009 kyselyn chatiin osallistuneille nuorille. Kyselyyn tuli 120 vastausta. Vastaajista 87 prosenttia oli sitä mieltä, että on hyvä, että chatilla on jokin tietty teema. 71 prosenttia vastaajista keskustelee vaikeista asioista mieluummin nuorten kuin aikuisten päivystäjien kanssa.

Keskustelijoiden avoimia kommentteja verkk@ri-chateista: 

”Chatissa uskaltaa sanoa enemmän tuntemattomille ajatuksiaan kuin päin naamaa. Jos sanoisin asian jollekkin kasvokkain, tilanne olisi epänormaali.”

”Tutustuu uusiin ihmisiin joista voi tulla hyväkin ystävä jolle kertoa huolet sun muut jutut joka voi tarvittaessa vaikka auttaa/ lohduttaa.”

”Todella hyvät aiheet! Olette fiksuja ihmisiä ja sen näkee! Moni ikäiseni ei tekisi sellaista. On sanoin kuvaamattoman hyvä olo keskustelujen jälkeen. Kun pääsee sanomaan mielipiteensä siinä missä muutkin, tunnen itseni hyödylliseksi ja että minulla on merkitystä.”

Merkittävää on, että vaikka verkk@ri-toiminta on aikuisten ohjaamaa, niin toiminta edistää nuorten aktiivista toimijuutta nettimaailmassa. Toiminta on tarjonnut mukana oleville nuorille osallisuuden kokemuksia:

”Tämä verkk@ri-toiminta on paras juttu, missä olen koskaan ollut mukana. Tosi kivaa kun nuoret saavat tehdä niin paljon itse, eikä aikuiset vaan määräile mitä pitää tehdä. Saamme itse keksiä aiheita ja olla toteuttamassa niitä, se on todella hauskaa ja myös palkitsevaa kun tulokset ovat hyviä. Olen myös oppinut todella paljon, niin ohjaajilta kuin ryhmämme nuoriltakin, joista on tullut minulle myös hyviä kavereita. Odotan innolla aina jokaista tapaamista.” (Jannamari – mukana verkk@ri-toiminnassa kesäkuusta 2008 alkaen)

 
Tutustu Verkk@reihin Nuortennetissä