Apua mielenterveysongelmiin

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat saattavat ilmetä monella eri tavalla. Esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, pelot, itsetuhoiset ajatukset (kuten itsemurhan ajattelu), jatkuva vihaisuuden tai toivottomuuden tunne tai viiltely kertovat ongelmista. Mitä nopeammin asiaan puututaan, sitä paremmat ovat toipumisen mahdollisuudet. Milloinkaan ei ole silti liian myöhäistä saada tilannetta kääntymään paremmaksi.

Jos olet huolissasi omasta tai ystäväsi mielialasta tai jaksamisesta, on tärkeää puhua asiasta luotettavalle aikuiselle. Ensimmäisenä kannattaa jutella lähellä olevan aikuisen tai koulun henkilökunnan kanssa ja kertoa heille rehellisesti tilanteesta. He osaavat ohjata sinut tai ystäväsi tarvittaessa eteenpäin.

On hyvä keskustella mieltä painavista asioista tai pahasta olosta ammattilaisen kanssa ja yhdessä käydä läpi huonon olon syitä. Aina ei edes tiedä, mikä painaa. Keskusteluavun lisäksi voi saada avuksi lääkkeitä, jotka helpottavat oloa ja auttavat jaksamaan. Hyvin usein voi parantua kokonaan ja jättää vaikean elämäntilanteen taakseen. Tai ainakin saada pahalla ololle nimen ja oppia elämään hyvää elämää sairaudesta huolimatta.

Eläminen samassa perheessä mielenterveysongelmista kärsivän kanssa voi olla todella uuvuttavaa ja pelottavaakin. Tällöin omalle hyvinvoinnille ei aina löydy tilaa. Apua voi löytää yhdistyksistä, jotka järjestävät vertaistukitoimintaa sairastuneiden läheisille. Vertaistukiryhmissä voi sydäntään purkaa luottamuksellisesti samassa tilanteessa olevien kanssa ja saada tukea ja hyviä neuvoja.

Sairastunut voi itse ottaa osaa vertaistukiryhmään joka muodostuu saman sairauden kanssa elävistä ihmisistä. Tällöin saa tärkeää tukea ja ymmärrystä omaan oloon ja kokemuksen, ettei ole ajatusten kanssa yksin. Vertaistuki ei kuitenkaan milloinkaan korvaa sairastuneella esimerkiksi hoitoa, vaan toimii hoidon tukena.

Toivoa ja apua on aina! Katso alla oleva lista avunhakupaikoista.

Varjokuva

 

Suomen mielenterveysseura

 • Järjestää esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja tukihenkilöitä vaikeassa elämäntilanteessa oleville sekä mielenterveysongelmista kärsiville.
 • Sivuilta löydät myös valtakunnallisen kriisipuhelimen ja kriisikeskuksen yhteystiedot, jotka tarjoavat apua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen.
 • Tehtävänä edistää henkistä hyvinvointia.
 • Toimintaa eri puolella Suomea.
 • Klikkaa tästä Mielenterveysseuran sivuille

Mielenterveyden keskusliitto

 • Jäsenyhdistykset järjestävät esimerkiksi monia erilaisia vertaistukiryhmiä ympäri Suomea.
 • Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveydellisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä kansalaisjärjestö.
 • Klikkaa tästä MTKL:n sivuille

Omaiset mielenterveystyön tukena -yhdistys

 • Antaa tietoa, tukea ja neuvontaa henkilöille, joiden läheinen on sairastunut henkisesti.
 • Läheisellä ei tarvitse olla diagnosoitua sairautta, vaan oma kokemus läheisen mielenterveysongelmasta riittää.
 • Jäsenjärjestöt järjestävät omaisille tapahtumia, lomatoimintaa sekä vertaistukiryhmiä ympäri Suomea.
 • Klikkaa tästä Omaisten sivuille

Mieli maasta -yhdistys

 

 • Valtakunnallisen yhdistyksen tarkoituksena on tukea masennuksesta kärsiviä sekä heidän läheisiään.
 • Järjestää eri paikkakunnilla vertaistukiryhmiä ja mukaan voivat tulla kaikki, jotka ovat kiinnostuneita omasta tai läheisensä jaksamisesta.
 • Klikkaa tästä Mieli maasta -sivuille

Syömishäiriöliitto

 • Valtakunnallinen järjestö, joka edustaa ja tukee syömishäiriöön sairastuneita ja hei­dän läheisiään.
 • Jakaa tietoa syömishäiriöstä sairastuneille ja heidän läheisilleen.
 • Liiton jäsenyhdistykset järjestävät eri paikkakunnilla vertaistukea syömishäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen.
 • Klikkaa tästä SYLI:n sivuille