Alkoholin terveysvaikutukset

Mun kaverit juo ja niin juon minäkin. Sitten vaan pidetään yhdessä huolta, ettei kukaan sammu tiepuoleen. Eli eipä siitä juomisesta mitään haittaa ole kenellekään.”

Terveysnäkökulmaa ei tule juuri koskaan kelattua. Mut kun näin yhen kaverin monen vuoden tauon jälkeen, niin kyllä siitä näki jo päälle päin, et viina on maistunu.”

Osa alkoholin vaikutuksista näkyy vasta vuosia myöhemmin. Jokainen vuosi, joka siirtää päihteidenkäytön aloittamista, on voitto. Nuoren elimistö on huomattavasti hauraampi päihteiden haittavaikutuksille kuin aikuisen elimistö.

  • Murrosiän viivästyminen ja vaikutukset seksuaalisuuteen. Alkoholin käyttö vaikuttaa hormonitoimintaan. Esimerkiksi tytöillä kuukautiset saattavat jäädä pois tai muuttua epäsäännölliseksi. Pojilla veren mieshormonipitoisuus pienenee ja naishormonipitoisuus suurenee. Tytöillä suurenee mieshormonipitoisuus.
  • Mielihyvän saaminen tavallisista asioista vähenee. Mikäli aivot oppivat jo nuorena, että mielihyvä saadaan alkoholista tai muista päihteistä, aivojen mielihyväkeskuksen kehitys häiriintyy.
  • Alkoholiriippuvuuden syntyminen jo nuorena. Riippuvuus alkoholiin syntyy nuorelle moninkertaisesti nopeammin ja helpommin kuin aikuiselle, koska nuoren elimistö ja aivot ovat vasta kehittymässä.
  • Alkoholiriippuvuuteen altistuminen aikuisena. Jo hyvin harvasta nuoruusiän päihdekokemuksesta syntyy läpi elämän kestävä mielihyvämuisti. Päihdemuistikokemukset säilyvät läpi elämän ja edesauttavat riippuvuuden syntymistä vielä aikuisenakin.
  • Muutokset aivoissa. Säännöllinen alkoholinkäyttö aiheuttaa aivoissa toimintahäiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi muistihäiriöinä, ärtyneisyytenä ja keskittymiskyvyttömyytenä. Näillä on puolestaan vaikutusta oppimistuloksiin.
  • Alkoholin sietokyvyn eli toleranssin kasvaminen. Jos huomaa, että voi juoda alkoholia suurempia määriä humaltumatta, on alkoholin sietokyky kasvanut. Se on aina hälytysmerkki ja kertoo fyysisen riippuvuuden kehittymisestä.
  • Henkisen ja fyysisen kasvun häiriintyminen. Alkoholilla on huomattu olevan vaikutusta mielen ja ihmissuhdetaitojen kehittymiseen sekä fyysisen kasvun heikentymiseen.
  • Haima- ja maksasairaudet. Nuoren alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa jo muutamassa kuukaudessa maksa- ja haimasairaudet, jotka aikuisille syntyvät vasta usean vuoden juomisesta.
  • Kynnys muiden päihteiden käytölle madaltuu. Mitä aikaisemmin alkoholinkäytön on aloittanut, sitä suurempi todennäköisyys on kokeilla jossain vaiheessa muita päihteitä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki varhain alkoholia käyttäneet ajautuisivat käyttämään muitakin päihteitä.