Kuusi askelta projektin tekemiseen

1. Suunnitelkaa projekti vähintään kolmen hengen ryhmässä

2. Pyytäkää projektille yli 18-vuotias vastuuhenkilö koulusta tai MLL:n paikallisyhdistyksestä.

3. Hakekaa Itse tehty -rahaa

4. Odottakaa päätöstä rahansaamisesta (max. 1 kk)

5. Toteuttakaa projekti

6. Raportoikaa projektista annettujen ohjeiden mukaisesti ja palauttakaa mahdollisesti ylijääneet rahat


Muistakaa nauttia projektin tekemisestä!

Itse tehty -rahan raportointi

Raportointilomakkeen löydät tästä linkistä. Huomaattehan, että raportointilomaketta ei voi tallentaa kesken täyttämisen!

Voitte vastata kysymyksiin myös sähköpostilla liisa.kilpiainen@mll.fi.

tai

postitse MLL, Liisa Kilpiäinen, PL 141, 00531 Helsinki

 

Itse tehty -raha

Itse tehty on asenne!

Oman projektin toteuttamiseen kaveriporukalla on saatavissa rahaa.
Itse tehty -rahalla voitte toteuttaa oman unelmanne.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto myöntää projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille.

Itse tehty on tarkoitettu nuorille, jotka eivät tyydy valmiiseen maailmaan vaan tekevät itse!

13-19 -vuotiaat nuoret voivat ammentaa projekti-ideoita tukioppilastoiminnasta sekä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa yhdessä toteutettavasta toiminnasta. Teidän juttunne voi olla vaikkapa seiskojen ryhmäyttämispäivä, välituntitoiminnan järjestäminen tai paikallisyhdistyksen kanssa yhdessä toteutettu nuorten kirpputori.

Itse tehty on myös rahaa!

Jokainen nuori osaa, kun vain uskaltaa. Rohkaisijoina toimivat oman lähipiirin
aikuiset, kuten tukioppilasohjaajat ja paikallisyhdistysten toimijat sekä Itse tehty -raha, jota projektille voi hakea 100–500 euroa. Projektin saama rahasumma päätetään tiettyjen kriteerien, kuten toiminnan keston, tavoitteen ja yhteistyökumppanien perusteella.

Kriteerit Itse tehty -rahan saamiselle

Itse tehty rahaa voivat hakea 13–19-vuotiaat nuoret vähintään kolmen hengen ryhmässä. Toiminnan tulee olla nuorten ideoimaa ja toteuttamaa ja  ryhmällä tulee olla kontakti tukioppilastoimintaan ja/tai MLL:n paikallisyhdistystyöhön. 

Erityisesti arvostamme sitä, että toiminta on selkeästi tavoitteellista ja sen on mahdollista juurtua osaksi tukioppilaiden ja/tai MLL:n paikallisyhdistyksen toimintaa. Arvostamme myös pitkäkestoista tai useamman kerran tapahtuvaa toimintaa, useita yhteistyötahoja ja useita tarkennettuja tavoitteita.

Emme tue Itse tehty -rahalla MLL:n tuotteiden tai koulutusten tilaamista emmekä koulujen perustoimintaa tai kalustehankintaa. Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa. Voimme tukea yhtä koulua tai paikallisyhdistystä kerran lukuvuoden aikana.

Hakuajat

Itse tehty -rahaa voit hakea koko kouluvuoden ajan. Päätös myönnetyistä projektirahoista julkistetaan kuukauden kuluessa hakulomakkeen lähettämisestä. Koulujen kesälomien aikana emme tee päätöksiä.

Hae Itse tehty -rahaa!

Raportointi

Projektit raportoidaan vastaamalla raportointilomakkeen kysymyksiin:

Raportin yhteyteen voi liittää valokuvia, joita voidaan hyödyntää MLL:n markkinoinnissa. Raportti toimitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoon lomakelinkin kautta, postitse tai sähköpostitse.

Rahankäytöstä on raportoitava MLL:lle ja saajatahon on säilytettävä kuitit, jotka tarvittaessa voidaan tarkistaa. Kuitteja ei tarvitse toimittaa MLL:oon. Itse tehty -raha voidaan maksaa vain koulun tai jonkun muun asiaan liittyvän yhteisön tilille (esim. MLL:n paikallisyhdistys), ei yksityishenkilön tilille.

Vinkkejä ja ideoita:

Tukioppilaan toimintaopas sekä Tukioppilaan työvihko ovat tukioppilaan omia työkaluja toiminnan tueksi.

Meidän juttu -oppaan tavoitteena on tarjota nuorten kanssa työskenteleville selkeä menetelmä siitä, kuinka nuorten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Meidän juttu - Nuoret tapahtuman järjestäjinä. 2011 (pdf)