Organisation

Mannerheims Barnskyddsförbund rf:s (MLL) medlemmar är dess distrikt och lokalföreningar. Privatpersoner är medlem i en lokalförening. Varje distrikt och lokalförening är registrerade föreningar och således självständiga juridiska enheter. Distrikten och lokalföreningarna har rätt att sända delegater till förbundsmötet som hålls vart tredje år.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Förbundsmötet fastställer en för alla gemensam treårig verksamhetsplan samt väljer förbundsfullmäktige och förbundets ordförande för följande tre år. Ordförande fungerar som förbundsstyrelsens ordförande. Förbundsordförande är  Linnea Karlsson, som är specialläkare i barn- och ungdomspsykiatri och docent vid Åbo universitet.

Mer om förbundsmötet på de finskspråkiga sidorna

Förbundfullmäktige

Förbundsfullmäktige består av ordförande, viceordföranden samt två medlemmar per distrikt och därutöver 11 övriga medlemmar, totalt 38 personer. Medlemmarna har personliga ersättare.

Mer om förbundsfullmäktige på de finskspråkiga sidorna


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande samt 9 medlemmar som har personliga ersättare. Samma person kan återväljas för en ny trårsperiod högst en gång. En tredjedel av förbundsstyrelsens medlemmar avgår årligen.

Mer om förbundsstyrelsen på de finskspråkiga sidorna


MLL:s centralbyrå

Centralbyrån är belägen i i Helsingfors på Andra Linjen 17. Centrabyrån har ca 60 anställda.

Kontaktuppgifterna


Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen ges ut på finska och finns på vår webbplats i pdf-format.

Till verksamhetsberättelserna