Keräysluvat

Seuraava lupa koskee Kevätilo-keräystä, Lapset ensin -keräystä, päivätyökeräystä, ympärivuotisia keräyspuhelimia, tekstiviestilahjoituksia sekä lahjoituksia ja kuukausilahjoituksia.

Keräyslupanumero: POL-2014-15321. Lupa on voimassa 13.1.2015–31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tekstiviestikeräyslupa: POL-2016-15604 (voimassa 23.11.2016–31.12.2019).

Lapset ensin -nimen käyttäminen vuosittaisessa lipaskeräyksessä: POL-2017-1161 (voimassa 16.2.2017–31.12.2019).

Luvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään vuosina 2015–2020 lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen seuraavilla tavoilla:

  • vaikuttamis- ja valistustyöhön
  • nuorisotyöhön
  • kiusaamisenvastaiseen työhön
  • vanhemmuuden tukemiseen
  • kansalais- ja paikallistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen
  • auttavien puhelinten toimintoihin
  • lähialue- ja kehitysyhteistyöhön

 

Hyvä Joulumieli -keräys

Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika 5.2.2016–31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015. Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

Mobiilikeräyslupa: Poliisihallituksen lupa nro POL-2016-12293/7.9.2016

Luvan saaja: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräysluvan myöntäneet t viranomaiset: Poliisihallitus ja Ålands Lanskapsregering

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyillä varoilla hankitaan lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat Suomessa asuvat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Tätä tarkoitusta varten painetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja, jotka jaetaan apua tarvitseville lapsiperheille kumpanakin vuotena joulukuussa. Jaettavien lahjakorttien määrä päätetään vuosittain. Vuonna 2016 lahjakortteja jaettiin 30 000.