Keräysluvat

Seuraava lupa koskee Kevätilokeräystä, päivätyökeräystä, ympärivuotisia keräyspuhelimia sekä lahjoituksia ja kuukausilahjoituksia.

Keräyslupanumero: POL-2014-15321. Lupa on voimassa 13.1.2015 - 31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Luvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään vuosina 2015-2020 lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen seuraavilla tavoilla:

  • vaikuttamis- ja valistustyöhön
  • nuorisotyöhön
  • kiusaamisenvastaiseen työhön
  • vanhemmuuden tukemiseen
  • kansalais- ja paikallistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen
  • auttavien puhelinten toimintoihin
  • lähialue- ja kehitysyhteistyöhön

 

Hyvä Joulumieli -keräys

Poliisihallituksen lupa nro POL-2014-6944, myönnetty 30.7.2014. Keräysaika 30.7.2014 – 31.12.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vähävaraisten suomalaisten lapsiperheiden auttamiseen.

Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2013/9215/6.11.2013. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. 

Luvan saaja: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräysluvan myöntäneet t viranomaiset: Poliisihallitus ja Ålands Lanskapsregering

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyillä varoilla hankitaan lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat Suomessa asuvat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Tätä tarkoitusta varten painetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja, jotka jaetaan apua tarvitseville lapsiperheille kumpanakin vuotena joulukuussa.

Kerätyt varat käytetään vuosien 2014 ja 2015 aikana siten, että vuonna 2014 jaetaan 18 000 lahjakorttia ja mahdollinen tuottoylijäämä jaetaan lahjakortteina vuonna 2015. Samoin vuonna 2015 jaetaan 18 000 lahjakorttia ja mahdollinen tuottoylijäämä jaetaan lahjakortteina vuonna 2016.