Keräysluvat

Seuraava lupa koskee Kevätilokeräystä, Päivätyökeräystä, ympärivuotisia keräyspuhelimia, Otto & lahjoitus -kampanjaa sekä lahjoituksia ja kuukausilahjoituksia.

Keräyslupanumerot:  2020/2012/3932, 3.12.2012 ja 2020/2013/455, 21.2.2013. Lupa on voimassa 01.01.2013 - 31.12.2014 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Luvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen: Poliisihallitus

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:


Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistämiseksi, jolla tarkoitetaan mm.
 

  • paikallista vapaaehtoistoimintaa MLL:n paikallisyhdistyksissä: lapsiperheiden tarpeisiin vastaaminen paikallisesti mm. kansalais- ja vertaistoiminnan kautta, paikallinen vaikuttamistyö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • kansalaistoiminnan tukea ja kehittämistä: paikallisyhdistysten tuki- ja neuvontapalveluihin, sekä koulutuksiin, tarvittavan tiedon ja osaamisen kokoamiseen tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista ja kokemuksista vaikuttamistyötä: yleiseen keskusteluun ja päätöksentekoon vaikuttaminen, lasten nuorten ja lapsiperheiden kuulemisen ja osallisuuden edistäminen
  • valistustyötä: mm. kouluille ja neuvoloille tuotetut terveyskasvatuksen materiaalit
  • vanhemmuuden tukemista: Tukea vanhemmille -internetsivusto, Vanhempainpuhelin ja -nettinuorisotyötä: tukioppilastoiminta, Nuortennetti, Lasten ja nuorten puhelin ja netti - lähialue- ja kehitysyhteistyö
  • kerättyjä varoja voidaan käyttää nuorisotyöhön, nuorisotyön muotoja ovat tukioppilastoiminta, kiusaamisen vastainen työ sekä lasten ja nuorten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen.

 

Hyvä Joulumieli -keräys

Poliisihallituksen lupa nro POL-2014-6944, myönnetty 30.7.2014. Keräysaika 30.7. – 31.12.2015 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vähävaraisten suomalaisten lapsiperheiden auttamiseen.

Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2013/9215/6.11.2013. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. 

Luvan saaja: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerätyillä varoilla hankitaan lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat Suomessa asuvat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Tätä tarkoitusta varten painetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja, jotka jaetaan apua tarvitseville lapsiperheille kumpanakin vuotena joulukuussa.

Kerätyt varat käytetään vuosien 2012 ja 2013 aikana siten, että vuonna 2012 jaetaan 18 000 lahjakorttia ja mahdollinen tuottoylijäämä jaetaan lahjakortteina vuonna 2013. Samoin vuonna 2013 jaetaan 20 000 lahjakorttia ja mahdollinen tuottoylijäämä jaetaan lahjakortteina vuonna 2014.
 

Hyvä Joulumieli -keräys

SPR/MLL. Poliisihallituksen lupa nro 2020/2012/2591 annettu 28.8.2012. Keräysaika 28.8.2012–31.12.2013 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR2013/397/15.1.2013. 

Luvan saaja: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräysluvan myöntäneet t viranomaiset: Poliisihallitus ja Ålands Lanskapsregering

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:


Vähävaraisten suomalaisten lapsiperheiden auttamiseen.