Vanhempainnetti

Tietoa, tukea ja apua perheen vaikeisiin tilanteisiin

Perheet kriisit ja muutokset sekä Vanhemman vaikeita tunteita -sivuilta voit lukea kaikille vanhemmille tuttujen vaikeiden tunteiden kohtaamisesta tai perhettä kohtaavien kriisien ja muutosten vaikutuksista lapseen ja nuoreen.

Perheterapeutti vastaa-osio tarjoaa perheterapeutin näkökulmia vanhemmuuden huoliin. Sivuilla esitellään myös nuorten mielenterveyden pulmia ja vanhempien keinoja tukea nuorta niissä. Mistä apua -osio esittelee tahot, joista voi hakea apua tarvittaessa.

Löydät edellä mainitut osiot vasemmasta valikosta.