Vanhempainnetti

Perhekahvilat, kerhot, ja vertaisryhmät

MLL:lla on ympäri Suomen 556 yhdistystä, jotka järjestävät paljon ohjelmaa ja toimintaa lapsiperheille.Tarkemmin pääset tutustumaan paikalliseen tarjontaan paikallisyhdistysten nettisivuilta.

Hae paikallisyhdistystä 

Yli 500 perhekahvilaa ympäri Suomen

Perhekahviloihin ovat kaikki tervetulleita! Perhekahvilassa vanhemmat tutustuvat paikkakunnan muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa. Perhekahvilassa jutellaan ja kahvitellaan, leikitään lasten kanssa tai kuullaan asiantuntija-alustuksia. Asiantuntijavierailut suunnitellaan yhdessä perhekahvilakävijöiden toiveiden mukaisesti. Perhekahvilat syntyvät vanhempien omasta aloitteesta ja toimivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. 

Perhekahvilat kokoontuvat erilaisissa kerhotiloissa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai leikkipuistoissa. Perhekahvilat ovat avoinna yleensä aamupäivisin, 1 - 2 kertaa viikossa, pari tuntia kerrallaan. Joillakin alueilla on myös iltaperhekahviloita.

Hämeen alueen perhekahvilat

Järvi-Suomen alueen perhekahvilat
(Keski-Suomi, Etelä-Karjala,Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Kainuun alueen perhekahvilat

Kymen alueen perhekahvilat

Lapin alueen perhekahvilat

Pohjanmaan alueen perhekahvilat

Pohjois-Pohjanmaan alueen perhekahvilat

Satakunnan alueen perhekahvilat

Uudenmaan alueen perhekahvilat 

Varsinais-Suomen alueen perhekahvilat


Perhekahviloita on myös muiden MLL:n piirien alueilla, mutta niitä ei ole kootusti piirien sivuilla. Katso paikallisyhdistysten sivuilta lähin perhekahvila tai hae lähintä perhekahvilaa Google:n täsmähaun kautta. 

Kirjoita hakukenttään "Perhekahvila + paikkakunta" 

Tyttö kuvataidekerhossa. Kuva: Matti Matikainen

MLL:n kerhot lapsille

MLL:n kerhoihin ovat kaikki lapset tervetulleita ja jokainen lapsi on yhtä arvokas. Kerhoissa lapset voivat harrastaa ilman kilpailua tai suorituspaineita. Tärkeintä on leikki, ilo ja osallisuus.

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia kerhoja sekä lapsille että lapsille ja vanhemmille yhteisesti. MLL:n kerhoissa lapset saavat tutustua itseään kiinnostaviin asioihin, leikkiä, tutkia ja oppia omassa tahdissaan. Kerhossa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja saavat uusia ystäviä.

MLL:n kerhoissa lapset ovat mukana suunnittelemassa kerhotoimintaa ja heidän toiveitaan ja mielipiteitään kuullaan. Myös vanhemmat ovat mukana sopimassa kerhon tavoitteista ja toimintakäytännöistä.

Tavallisimpia kerhoja ovat lasten musiikki-, liikunta- ja taidekerhot. Lisäksi MLL:n yhdistykset järjestävät esimerkiksi äiti-lapsi ja isä-lapsi -kerhoja, perhesählykerhoja, luontokerhoja jne. Kerhoja pidetään yleensä kunnan ylläpitämissä tiloissa, MLL:n perhekahvilan tiloissa, päiväkodeissa, seurakunnan tiloissa tai nuorisotalolla. 

Katso paikallisyhdistysten sivuilta alueesi lastenkerhot 

Vertaisryhmässä tapaa muita samassa elämäntilanteessa olevia

MLL:n vertaisryhmät ovat tietyn teeman ympärille kokoontuvia ryhmiä, joihin osallistuu samassa elämäntilanteissa olevia vanhempia. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen keskustelu. Tunne ja tieto siitä, että on muita jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa, lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia. 

Yhteistä vertaisryhmille on, että ne kokoontuvat vain määrätyn ajan ja niitä vetää aina ohjaaja. Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa määritellään myös ryhmän tavoitteet ja säännöt. Esimerkkejä vertaisryhmistä ovat Tanssitan vauvaa -ryhmät, ensimmäisen lapsen saaneiden ryhmä tai uhmaikäisten lasten vanhempien ryhmä. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja jakamiseen. 

Katso paikallisyhdistysten sivuilta mitä vertaisryhmiä alueellasi on

Jututtamo - MLL:n uusi vertaisryhmätoiminnan malli

Jututtamossa tavoitteena on keskustella erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista siten, että niitä tarkastellaan lapsen näkökulmasta. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. MLL:n piirit järjestävät ohjaajakoulutuksia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä lähimpään piiritoimistoon!