Vanhempainnetti

 

6–7-vuotias

Seitsemänvuotiaan lapsen elämänpiiri laajenee tuttujen kotiympäristöjen ulkopuolelle, uusiin ihmisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Koulun aloittaminen tuo uusia asioita koko perheen elämään. Lapsi nauttii lisääntyneestä itsenäisyydestään. Seitsemänvuotiaalle tapahtuu päivän aikana paljon sellaista, mitä vanhemmat eivät näe. Vanhempien tehtävänä on tukea, kannustaa ja rohkaista lasta pärjäämään itsenäisesti näissä tilanteissa. Päiväkodissa itsensä isoksi tunteva lapsi onkin kouluun siirtyessä joukon pienin.

Jokainen lapsi kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa, joten alla mainitut iät ja kehitysvaiheet ovat suuntaa antavia. Vasemmasta valikosta pääset lukemaan lisää 6-7 -vuotiaan kasvusta ja kehityksestä.

Tiivistelmä 6-7 -vuotiaan kehityksestä

 • Tunne-elämä muuttuu ailahtelevammaksi ja ristiriitaiseksi. Lapsi uhmaa vanhempia ja kodin sääntöjä ja haluaa uudenlaista itsenäisyyttä, mutta toisaalta hän kaipaa rakkautta ja läheisyyttä.
 • Joustavuus ja ennakkoluulottomuus lisääntyvät.
 • Lapsi epäilee omia kykyjään ja pelkää epäonnistumisia.
 • Hänellä voi olla erilaisia, esim. nukkumiseen, omaan tai vanhempien sairastumiseen tai kuolemaan liittyviä pelkoja.
 • Yökylään tai vieraan luo meno saattaa olla vaikeaa.
 • Lapsi pohtii elämän alkamista ja päättymistä ja alkaa ymmärtää kuoleman lopullisuutta.
 • Hän kysyy lupaa erilaisiin asioihin ja tuntee syyllisyyttä toimiessaan väärin.
 • Lapsi oivaltaa oikean ja väärän sekä reilun ja epäreilun eron, mutta saattaa itse sortua näpistelemään ja narraamaan.
 • Tämän ikäinen nauttii lapsiryhmässä toimimisesta, kuvittelu- ja roolileikeistä sekä sääntöleikeistä ja -peleistä. Häviäminen on vielä vaikeaa.
 • Leikki- ja kouluiän rajamaasto saattaa näkyä kiinnostuksen kohteissa: leikkimisen rinnalla kiinnostaa liikkuminen ja koululaisen taidot, kuten keskittyminen piirtämiseen, kirjaimiin, numeroihin ja erilaisiin kynätehtäviin.
 • Riitoja tulee kavereiden kesken herkästi, mutta ne sovitaan nopeasti. Niin ystävyyden osoitukset kuin riidat ovat voimakkaita.
 • Ajattelutoiminnot kehittyvät. Lapsi pystyy aiempaa paremmin pohtimaan erilaisten ilmiöiden syitä ja seurauksia ja hyödyntämään mielikuvia.
 • Uusia asioita opitaan parhaiten leikkimällä ja kokeilemalla. Uusi innostaa oppimaan.
 • Lapsi nauttii asioiden pohtimisesta ja oivaltamisesta ja muodostaa omia mielipiteitä.
 • Pituuskasvussa on tilapäinen spurtti 6–8 vuoden iässä. Lapsi alkaa muistuttaa ulkomuodoltaan koululaista. Tähän vaiheeseen voi liittyä liikkumisen kömpelyyttä ja levottomuutta.
 • Lapsi saattaa tarvita pidempiä yöunia ja aiempaa enemmän aikaa aamutoimiin.
 • Ensimmäiset maitohampaat irtoavat 5–6 vuoden iässä. Tilalle kasvavat pysyvät hampaat. Ensimmäiset pysyvät poskihampaat, kuutoset, puhkeavat.
 • Lapsi nauttii liikkumisesta ja liikuntaleikeistä: juoksee, hyppii, jumppaa, hyppää narua, tanssii, kiipeilee ja harjoittelee pyöräilemään ilman apupyöriä, hiihtämään, luistelemaan ja uimaan.
 • Sorminäppäryys kehittyy. Lapsi askartelee ja piirtää sekä opettelee solmimaan kengännauhoja ja kuorimaan perunoita.
 • Ennen koulun alkua voidaan harjoitella mm. itsenäistä wc:ssä käyntiä ja käsien pesua, kenkien pukemista, takin ripustamista naulaan, askartelemista ja piirtämistä, vuoron odottamista (esim. pelaamalla lautapelejä), kuuntelemista ja omien tarpeiden kertomista.