Vanhempainnetti

 

9–12-vuotias

Tämän ikäinen lapsi on usein tasapainoinen, aktiivinen, sosiaalinen ja kiinnostunut monista asioista. Varhaislapsuuden ja kouluun sopeutumisen kuohut on ohitettu ja varsinaiset nuoruusiän tyrskyt ovat vasta edessä. Tämän ikäisen vanhempana on yleensä mukava ja helppo olla. Lapsen elämä on parhaimmillaan ihanaa, huoletonta ja touhukasta seikkailua ja täynnä mahdollisuuksia.

Jokainen lapsi kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa, joten alla mainitut iät ja kehitysvaiheet ovat suuntaa antavia. Vasemmasta valikosta pääset lukemaan lisää 9-12 -vuotiaan kasvusta ja kehityksestä.

Tiivistelmä 9-12 -vuotiaan kehityksestä

 • Lapsi on usein tasapainoinen, aktiivinen ja monista asioista kiinnostunut.
 • Hän haluaa kokea olevansa tarpeellinen ja luottamuksen arvoinen.
 • Yksilöllisyys vahvistuu. Lapsi haluaa tuoda julki mielipiteensä ja oikeutensa. Hän voi arvostella opettajaa, koulua ja vanhempia toisin kuin ensimmäisinä kouluvuosina.
 • Tämän ikäinen saattaa ajoittain käpertyä omiin oloihinsa, olla tyytymätön itseensä, kokea olevansa ulkopuolinen ja pohtia suuria maailmankaikkeuteen liittyviä kysymyksiä.
 • Kehityksessä voi olla esimurrosiän merkkejä: uhmakkuutta, kömpelyyttä, huolimattomuutta, rauhattomuutta ja herkkyyttä.
 • Kaverit ovat entistä tärkeämpiä. Heidän mielipiteillään on yhä suurempi merkitys: On tärkeää olla hyväksytty.
 • Omaehtoinen touhuilu ja leikki ovat yhä tärkeitä koulun, kotitöiden ja harrastusten ohessa.
 • Mm. roolileikit, älylliset ja liikunnalliset pelit sekä leikit ja seikkaileminen ovat mieluisaa tekemistä.
 • Tytöt ja pojat leikkivät usein omissa porukoissaan. Tytöt arvostelevat poikia ja pojat tyttöjä.
 • Arkiset touhut yhdessä vanhemman kanssa ovat tärkeitä.
 • Lapsi pystyy yhä paremmin ymmärtämään ja ottamaan huomioon toisten tunteita, ajatuksia ja aikomuksia, odottamaan vuoroaan ja hallitsemaan tunteitaan.
 • Lapsi haluaa hoivata eläimiä tai pieniä lapsia.
 • Ryhmissä luodaan omia sääntöjä. Päätöksiä tehdään äänestämällä tai käyttämällä erilaisia loruja ja rituaaleja.
 • Tämän ikäinen tarkastelee ja kritisoi vanhoja tuttuja sääntöjä ja saattaa haluta muuttaa niitä vetoamalla järkisyihin.
 • Kyky itsenäiseen ja loogiseen ja syysuhteita ymmärtävään ajatteluun kehittyy.
 • Lapsi kykenee aiempaa paremmin suunnittelemaan toimintaansa ja ymmärtämään tekojen seurauksia.
 • Uusia asioita opitaan parhaiten tekemällä.
 • Lapsi nauttii tarinoista, joissa päähenkilönä on nokkela ja kiperistä tilanteista itsenäisesti selviytyvä lapsi.
 • 9–11-vuotias kasvaa vuodessa n. 2–5 cm ja paino lisääntyy n. 2–3 kg. Lapsen olemus vankistuu. Varhain kehittyvillä tytöillä ja pojilla näkyy kasvussa ja kehossa jo murrosiän muutoksia: pituuskasvun kiihtymistä, tytöillä rintojen tai häpykarvojen kasvua ja pojilla kivesten koon suurenemista ja häpykarvojen kasvua.
 • Harrastukset voivat saada aiempaa kilpailullisempia muotoja. Lapsi ehkä haluaa vaihtaa harrastuksiaan.