Vanhempainnetti

Yläkoulussa opiskelu

Nuoren vastuu omasta opiskelustaan ja elämästään korostuu, kun nuori siirtyy yläluokille. Oppisisällöistä tulee entistä haasteellisempia ja omaan ammatinvalintaan liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaisiksi. Tässä vaiheessa vanhempien aktiivinen ja kannustava asenne kannattelee ja tukee nuoren koulunkäyntiä.

Tällä sivustolla pyritään kuvaamaan vanhemmille elämää yläkoulussa: millaisia muutoksia yläkouluun siirtyminen ja siellä opiskelu tuo nuoren elämään, ja mitä vanhemmat voivat tehdä tukeakseen nuoren koulunkäyntiä. Lisäksi sivustolla tarjotaan tietoa koulun ja kodin yhteistyöstä, koulun tarjoamista tukitoimista ja siitä, miten vanhemmat voivat tukea nuorta jatko-opintosuunnitelmissa.

Vasemmasta valikosta pääset lukemaan tarkemmin nuoren koulunkäynnistä.