Vanhempainnetti

Lähteet

Aaltonen M, Ojanen T, Siven T, Vihunen R & Vilen M. 2003. Lapsen aika. Ws Bookwell.

Aaltonen M, Ojanen T, Vihunen R & Vilen M. 2003. Nuoren aika. Ws Bookwell.

Anders T, Halpern L & Hua J. Sleeping through night: A developmental perspective. Pediatric, vol 90 (4), 554–560.

Blader J, Koplewicz H, Abikoff H & Foley C. 1997. Sleep problems of elementary school children: A community survey. Archives of pediatrics & adolescent medicine. Vol 151(5), 473–480.

Dyregrov A. 2002. Hyvän unen opas. Kirjapaja.

Härmä M & Sallinen M. 2004. Hyvä uni – hyvä työ. Työterveyslaitos.

Jarasto N, Lehtinen T & Nepponen K. 1999. Hiljaa hyvä tulee. Levon ja rauhan hetkiä lapsen ja aikuisen elämään. LK-kirjat. Lastenkeskus.

Keener M, Zeanah C & Anders T. Infant temperament, sleep organization, and nighttime parental interventions. Pediatrics, Vol 81(6), 762–771.

Kerr S, Jowett S & Smith L. 1996. Preventing sleep problems in infants: a randomized controlled trial. Journal of advanced nursing, Vol 24(5), 938–942.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Hyvää yötä, kauniita unia! Vinkkejä lasten unipulmiin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2003. Ikäkausilehtiset:

 • Pikku nuppu 0–6 kk
 • Pieni tutkija 6–12 kk
 • Iso tyttö, iso poika 2–3 v.
 • Utelias tarinaniskijä 3–4 v.
 • Isän ja äidin pikku apulainen 4–5 v.
 • Puuhapoika, touhutyttö 5–6 v.
 • Iso lapsi, pieni koululainen 6–7 v.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 2005. ”10 h yössä” -unikampanja.

Mäkelä J. 2004. Vauvojen unihäiriöt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. www.hus.fi/default.asp?path=1;28;824;2547;6444;6445;7649

Paavonen EJ, Aronen ET, Moilanen I, Piha J, Räsänen E, Tamminen t & Almqvist F. 2000. Sleep problems of school-aged children: a complementary view. Acta Pediatric 89:223–8.

Pearce J. 1997. Vauvan ja leikki-ikäisen nukutusohjelma. Karisto

Raivio K & Siimes M.(toim.) 1998. Lastentaudit. Duodecim.

Ramchandani P, Wiggs L, Webb V & Stores G. 2000. A systematic review of treatments for settling problems and night waking in young children. British Medical Journal, Vol 320 (7229), 209–213.

Rantala K. 2003. Pikkulasten uni ja nukkumistottumukset. Terveystempaus: Uni ja terveys. Finlandia-talo 20.9.2003.

Rimpelä A & M. 2002. Kouluterveyskysely 2002: Myöhäinen nukkumaanmeno ja univaje lisäävät nuorten oireisuutta.

Rowe J. 2003. A room of their own: the social landscape of infant sleep. Nursing Inquiry, 10 (3), 184–192.

Saarenpää-Heikkilä O. 2001. Nykyajan unettomat ja päivisin väsyneet lapset. Duodecim 117, 1086–1092.

Saarenpää-Heikkilä O, Koivikko M & Hyvärinen P. 2003. Unen ja unirytmin häiriöt.

Thome M & Skuladottir A. Changes in sleep problems, parents distress and impact of sleep problems from infancy to preschool age for referred and unreferred children. Scandinavian journal of caring sciences. Vol 19 (2), 86–94.

Thunström M. 1999. Severe sleep problems among infants in a normal population in Sweden: prevalence, severity and correlates. Acta Paediatric 88, 1356–1363.

Touchette E, Petit D, Paquet J, Boivin M, Japel C, Tremblay R & Montplaisir J. 2005. Factors associated with fragmented sleep at night across early childhood. Archives of pediatrics & adolescents medicine, Vol 159 (3), 242–249.

Tynjälä j, Kannas L, Levälahti E & Välimaa R. 1999. Perceived sleep quality and its precursors in adolescents. Health promotion international, Vol 14, No 2, 155–166.

Uniliitto. 2005. Verkkoartikkeleita osoitteessa www.uniliitto.fi. ”Nukutko hyvin”, ”Uniuutiset”.

Wolke D, Sohne B, Riegel K, Ohrt B & Osterlund K. An epiodemiologic longitudinal study of sleeping problems and feeding experience of preterm and term children in southern Finland: Comparison with a southern German population sample. The Journal of Pediatrics, Vol 133(2), 224–231.
 

Lisälukemista unesta

Aaltonen M, Ojanen T, Siven T, Vihunen R & Vilen M. 2003. Lapsen aika. Ws Bookwell.

Aaltonen M, Ojanen T, Vihunen R & Vilen M. 2003. Nuoren aika. Ws Bookwell.

Dyregrov A. 2002. Hyvän unen opas. Kirjapaja.

Härmä M & Sallinen M. 2004. Hyvä uni – hyvä työ. Työterveyslaitos.

Jarasto N, Lehtinen T & Nepponen K. 1999. Hiljaa hyvä tulee. Levon ja rauhan hetkiä lapsen ja aikuisen elämään. LK-kirjat. Lastenkeskus.

Litja T & Oinonen M. 2000. Mä en haluu! Leikki-ikäisen arjen pulmia. Edita.

Keski-Rahkonen A, Nalbantoglu M. 2011. Unihiekkaa etsimässä. Ratkaisuja vauvan ja taaperon unipulmiin. Duodecim

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Vauva nukkuu ja Taapero nukkuu

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2003. Ikäkausilehtiset:

 • Pikku nuppu 0–6 kk
 • Pieni tutkija 6–12kk
 • Iso tyttö, iso poika 2–3 v.
 • Utelias tarinaniskijä 3–4 v.
 • Isän ja äidin pikku apulainen 4–5 v.
 • Puuhapoika, touhutyttö 5–6 v.
 • Iso lapsi, pieni koululainen 6–7 v.

Saarenpää-Heikkilä O. 2001. Nykyajan unettomat ja päivisin väsyneet lapset. Duodecim 117, 1086–1092.