Aluevaaliblogit 2021–22

Kokoamme tälle sivulle MLL:n aluevaaliohjelmaa käsittelevät blogit.

Lapset ja nuoret mukaan hyvinvointialueen päätöksentekoon

Lapsilla ja nuorilla on paljon sanottavaa käyttämistään hyvinvointipalveluista. Mielipiteet koskevat asioita, joilla on heille merkitystä ja joista heillä on kokemusta. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet vastaavat huomattavasta osasta lasten ja nuorten päivittäistä hyvinvointia koskevia palveluita, esimerkkinä oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen. Miten hyvinvointialueilla varmistetaan, että palvelut kohtaavat lasten ja nuorten todelliset tarpeet ja toiveet kysyvät Eevamaija Paljakka ja Elina Rautiainen blogissamme.

Lue blogi

Opiskeluhuollon laatua seurattava ja kehitettävä hyvinvointialueilla

Hyvinvointialue vastaa jatkossa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Muutos on suuri, sillä aiemmin suurin osa kuraattoreista ja psykologeista on työskennellyt osana opetustoimea. Hyvinvointialueiden johdolla ja luottamushenkilöillä onkin suuri vastuu siitä, että kuraattorit ja psykologit ovat edelleen kiinteä osa koulujen arkea kirjoittaa ohjelmajohtaja Marie Rautava.

Lue blogi

Koronapandemian vaikutukset ovat jäävuorenhuippu

Pandemian kurittamassa yhteiskunnassa nuorten mielenterveys ja palvelujen saatavuus on puhuttanut paljon. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin kokemusten perusteella huoli nuorten psyykkisestä voinnista ja mielenterveyspalvelujen toimivuudesta ei kuitenkaan ole tuore tai pelkästään koronapandemian tuoma kirjoittaa auttavien puhelinten ja digitaalisten palveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki.

Lue blogi

Koronakriisin jälkihoidossa on panostettava lasten ja nuorten hyvinvointiin

Pitkittyneellä koronakriisillä on ollut huomattavat vaikutukset nuoriin sukupolviin. On varauduttava pitkään kriisin jälkihoitoon. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluilla, kuntien sivistyspalveluilla ja nuorisotyöllä sekä järjestöillä on tässä suuri yhteinen työsarka. Myös meillä vanhemmilla ja kaikilla muilla lasten ja nuorten elämässä mukana olevilla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten luottamuksen, toiveikkuuden ja tulevaisuususkon ylläpitämisessä kirjoittaa johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Lue blogi

Elämänkaarimallin mukaisesti organisoitu hyvinvointialue toisi ihmisten tarpeet keskiöön

Varsin pian aluevaltuuston työn alettua se päättää hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta ja hallintomallista. Näillä päätöksillä ohjataan hyvinvointialueiden toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Elämänkaareen pohjautuva hyvinvointialueen rakenne tukisi ihmislähtöistä päätöksentekoa ja johtamista kirjoittaa Esa Iivonen blogissamme.

Lue blogi

Hyvinvointialueilla on varmistettava yhteistyön jatkuvuus

Hyvinvointia ei luoda yksin palveluja tuottamalla. Sote-alalla julkisen sektorin rinnalla ja niiden kanssa toimii myös moninkertainen määrä sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, joihin kuuluu 1,3 miljoonaa jäsentä. Näissä yhdistyksissä ihmiset auttavat toinen toistaan elämän muutostilanteissa, niissä jaetaan tietoa ja saadaan voimavaroja arkeen kirjoittaa pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Lue blogi

Kohtaamispaikoissa tarjotaan tukea vanhemmuuteen ja tuetaan perheiden osallisuutta

Lapsiperheiden kohtaamispaikkoja kehitetään parhaillaan koko maassa osana perhekeskuskehittämistä. Perhekeskuksissa palveluja toteutetaan organisaatiorajat ylittäen sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Kohtaamispaikkojen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, hyvää arkea ja perheiden voimavaroja avoimen toiminnan, vertaistuen ja tiedon jakamisen kautta kirjoittaa kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelija Reetta Kyyrö.

Lue blogi

Lapsivaikutusten arviointi osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Meneillään oleva hyvinvointialueiden rakentamisen aika on poikkeuksellisen tärkeä. Nyt luodaan rakenteet ja toimintamallit, jotka ohjaavat hyvinvointialueiden päätöksentekoa ja toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Lapsivaikutusten arviointi on otettava heti alusta lähtien systemaattiseksi osaksi jokaisen hyvinvointialueen toimintaa kirjoittaa johtava asiantuntija Esa Iivonen.

Lue blogi

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät