Kerhokerta 1

1. Lähtölaskenta

Kerholaiset tutustuvat seikkailuun ja matkakavereihin. Suunnittelevat oman Aikaseikkailijan ja oivaltavat erilaisia vahvuuksia. Lisäksi kerholaiset luovat yhdessä kerhosäännöt.

koristeellinen.

Kerhokerran jälkeen kerholainen osaa:

 • hahmottaa kerhon tavoitteet ja kulun
 • tunnistaa erilaisia vahvuuksia
 • tutustua muihin kerholaisiin
 • sitoutua noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä

Kerho-ohjaajan tehtävät

Tehtävänä on:

 • kerhokerran esitteleminen ja lepotuokion eli tarinan lukeminen
 • kerholaisten itsenäisissä tehtävissä tukeminen ja auttaminen tarvittaessa
 • ryhmäharjoitusten ohjaaminen
 • kerhokerran purku ja kotitehtävän antaminen

Tarvikkeet

 • kerhovihot
 • osaamismerkit
 • vahvuusjuliste
 • sakset, liimaa ja värikyniä
 • tabletit tai kerholaisten omat älypuhelimet (tai jos omat tehtävät haluaa toteuttaa yhteisesti, niin Smart Board)
 • tulosta:

kerhosääntöjuliste (A4)

sääntötavut (A4)

Kerho-ohjelma (90 min)


TUTUSTUMINEN JA LÄMMITTELY (30 min)


Tutustuminen (20 min)

Toivotetaan jokainen henkilökohtaisesti tervetulleeksi ja ohjeistetaan aloittamaan oman vaakunan suunnittelu kerhovihkoon. Kun kaikki ovat saapuneet paikalle istuudutaan rinkiin ja käydään läpi nimet sekä kerhon käytännönasiat kerhovihkoa hyödyntäen. Kerhovihon karttaan voidaan kirjata kerhopäivä, -paikka, tai -aika.

Leikitään tutustumisleikkiä, jossa ei sanota sanaakaan.

Lämmittely (10 min)

Kerrotaan, että kerhokerta aloitetaan tästä eteenpäin aina tarinalla. Tätä varten kerholaiset saavat ottaa mukavan asennon. Pimennetään huone, laitetaan taustamusiikkia soimaan ja luetaan tarina.

Kuunnelkaa tarina

Keskustelkaa
 • Peukkuäänestys: Tuleeko sinulle mieleen joku asia, joka on nykyajassa hyvin? (kyllä/ei)
 • Mitä hyviä asioita teille tuli mieleen?
 • Miksi on tärkeää tietää, mitä hyviä asioita menneisyydessä on ollut?

 


OMAT TEHTÄVÄT (30 min)


Kerhovihoissa on ohjeistus tehtävien tekemiseen. Kerholaiset suorittavat tehtäviä omaan tahtiin. Tärkeää on, että jokaiselle jää aikaa oman Aikaseikkailijan suunnitteluun.

 • Tehtävä 1. Alkukysely
  Vastaa kuuteen kysymykseen.
 • Tehtävä 2. Taidot & vahvuudet
  Oivaltaa eri taitoja ja vahvuuksia. Tehtävän jälkeen kerholainen voi kirjata, missä asioissa hän on itse hyvä.
 • Tehtävä 3. Suunnittele oma Aikaseikkailija
  Suunnittelee oman Aikaseikkailijan ja täyttää Aikaseikkailijan profiilin.

 


RYHMÄTEHTÄVÄ (15 min)


Kerhosääntöpulmat

Tehtävän kuvaus: Ratkaistaan pulmia yhdessä ja luodaan kerhosäännöt.

Tehtävän kulku:

 1. Käykää tehtävänanto yhdessä läpi kerhovihon avulla.
 2. Kerholaiset jaetaan pieniin ryhmiin esimerkiksi paidan värien mukaan.
 3. Ryhmille annetaan kerhosääntöjen tavut, joista ryhmien tulee muodostaa sääntöjä. Kerho-ohjaaja voi määritellä, kuinka monta pulmaa hän antaa kullekin ryhmälle ratkaistavaksi.
 4. Käydään läpi oikeat vastaukset kerhosääntöjulisteen avulla.
 5. Annetaan kerholaisten vaikuttaa sääntöjen luomiseen kertomalla ryhmissä nousseita ideoita. Yhteisesti voidaan sopia esimerkiksi puhelinten käytöstä ja tiloissa toimimisesta. Kerho-ohjaaja valvoo, että säännöistä tulee toimivia ja niiden noudattamista voidaan valvoa.
 6. Sitoudutaan noudattamaan kerhosääntöjä allekirjoittamalla ne. Kiinnitetään juliste näkyvään paikkaan tulevia kerhokertoja varten.


PURKU (15 min)


Reflektio

Istuudutaan rinkiin ja pohditaan kysymyksiä, joita Aikaseikkailijoille kannattaisi esittää, jotta heihin tutustutaan paremmin. Kannusta kaikkia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Esimerkkikysymyksiä:

 • Mikä on Aikaseikkailijan nimi?
 • Missä Aikaseikkailija on hyvä?
 • Mikä on Aikaseikkailijan erityistaito?
 • Mitä taitoja Aikaseikkailija tulee vielä harjoitella?
Kerro
 • Kaikilla on taitoja ja vahvuuksia. Erilaisista taidoista syntyy hyviä tiimejä.
 • Hyvä tiimi syntyy erilaisesta osaamisesta, vahvuuksista ja taidoista. Kerro esimerkkejä kerholaisten Aikaseikkailijoista ja tiivistä, että teillä on loistava tiimi kasassa aikahyppyä varten.
 • On asioita, joita meillä on jo valmiiksi esimerkiksi hyvä musiikkikorva tai rohkeus kokeilla uusia asioita. Tämän lisäksi uusia asioita oppii harjoittelemalla. Esimerkiksi kitaraa oppii soittamaan vain harjoittelemalla.
Lopetus
 • Kerro seuraavan kerhokerran aihe.
 • Pyydä kerholaisia ottamaan mukaan, jokin itselleen tärkeä esine ensi kerraksi. Tai ottamaan kuva esineestä tai asiasta puhelimella.
 • Kerää lopuksi kerhovihot talteen seuraavaa kerhokertaa varten.
 • Vastaa kerho-ohjaajille suunnattuun aloituskyselyyn nyt tai kerhokerran 2. jälkeen. Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.

 

Siirry takaisin ohjaajan oppaaseen