Kerhokerta 2

2. Koti kuntoon

Kerholaiset tutustuvat kestäviin ratkaisuihin ja valitsevat Aikaseikkailijalle kodin. Lisäksi kerholaiset suunnittelevat yhdessä esineelle uuden käyttötarkoituksen.

koristeellinen.

Kerhokerran jälkeen kerholainen osaa:

 • kuvailla kestävän kehityksen mukaisia asumisen ratkaisuja
 • tunnistaa kestävän kehityksen agendan 2030 teemoja
 • keksiä uuden tuotteen yhdessä ryhmän kanssa

Kerho-ohjaajan tehtävät

Tehtävänä on:

 • kerhokerran esitteleminen ja lepotuokion eli tarinan lukeminen
 • kerholaisten itsenäisissä tehtävissä tukeminen ja auttaminen tarvittaessa
 • ryhmäharjoitusten ohjaaminen
 • kerhokerran purku

Tarvikkeet

 • kerhovihot
 • osaamismerkit
 • vahvuusjuliste
 • sakset, liimaa ja värikyniä
 • A4-paperi ryhmätehtävää varten

Kerho-ohjelma (90 min)


LÄMMITTELY (15 min)


Toivotetaan kerholaiset tervetulleeksi ja ohjeistetaan heitä jatkamaan oman kerhovihon vaakunan tai Aikaseikkailijan värityksen viimeistelyä. Kun kaikki ovat saapuneet paikalle aloitetaan kerho ottamalla mukava asento. Pimennetään huone, laitetaan taustamusiikkia soimaan ja luetaan tarina.

Kuunnelkaa tarina

Keskustelkaa
 • Jos seikkailisit aikakoneella kotiin ”sata vuotta sitten”, mitä näkisit ympärilläsi?
 • Jos seikkailisit aikakoneella kotiin ”sadan vuoden päästä”, mitä näkisit ympärilläsi?
 • Mikä sinun mielestäsi on tärkeintä kodissa?

Huom! Voit jakaa ryhmän puoliksi niin, että toiset miettivät sata vuotta sitten ja toiset sadan vuoden kuluttua.


OMAT TEHTÄVÄT (30 min)


Kerhovihoissa on ohjeistus tehtävien tekemiseen. Kerholaiset suorittavat verkkotehtäviä omaan tahtiin. Tärkeää on, että jokaiselle jää aikaa oman Aikaseikkailijan kodin valitsemiseen ja värittämiseen.

 • Tehtävä 1. Kodin viisaat valinnat
  Etsii muistipelistä erilaisia kestävää kehitystä tukevia asumisen valintoja.
 • Tehtävä 2. Agenda 2030
  Oivaltaa Agenda 2030 tavoitteita ja hahmottaa, että jokainen voi olla innovoija ja luova keksijä. Tehtävän video on UNICEFin tuottama.
 • Tehtävä 3. Millainen asukas olet?
  Selvittää, onko kodin ja energian kuluttamisen tapa kohtuullisella tasolla. Leikkimielinen tehtävä, jonka tavoitteena huomioida arjen pieniä tekoja.

 


RYHMÄTEHTÄVÄ (30 min)


Aivoriihi

Tehtävän kuvaus: Keksitään esineelle uusi käyttötarkoitus.

Tehtävän kulku:

 1. Kerholaiset esittelevät kotoa tuomansa esineen tai ottamansa kuvan esineestä. Kerho-ohjaaja kirjoittaa esineiden nimet paperin paloille.
 2. Kerholaiset jaetaan pieniin ryhmiin esimerkiksi sukkien värien mukaan.
 3. Jokaiselle ryhmälle arvotaan esine, jolle keksitään uusi käyttötarkoitus.
 4. Käykää aivoriihen kulku yhdessä läpi kerhovihon avulla. Keskustelkaa, että aivoriihessä kaikki ideat ovat hyviä ja kirjoittamisen arvoisia.
 5. Laita sekuntikello päälle ja ohjeista ryhmiä siirtymään vaiheista toiseen 3 minuutin täytyttyä.
 6. Ryhmät esittelevät esineen uuden käyttötarkoituksen muulle ryhmälle.


PURKU (15 min)


Reflektio

Istuudutaan rinkiin ja pohditaan kysymyksiä, joita Aikaseikkailijoille kannattaisi esittää, jotta heihin tutustuttaisiin paremmin. Kannusta kaikkia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Esimerkkikysymyksiä:

 • Minkälaisessa talossa Aikaseikkailija asuu?
 • Keitä muita talossa asuu Aikaseikkailijan lisäksi?
 • Mikä on kodin suosituin huone?
 • Minkälaisia viisaita arjen valintoja kodissa on tehty?
Kerro
 • Koti on paikka, jossa elämme perheen kanssa, säilytämme tärkeitä tavaroita ja vietämme vapaa-aikaa. Lisäksi kodiksi voi myös kutsua tiettyä seutua, kaupunkia tai valtiota.
 • Olemme vastuussa ympäristöstä, jossa elämme ja koti on tärkeä osa lähiympäristöä. Voimme jokainen vaikuttaa omaan lähiympäristöömme tervehtimällä naapureita, pitämällä huolta yhteisistä paikoista ja siivoamalla jälkemme.
 • Kestävä kehitys on kuin hämähäkinseitti, sillä se verkottuu moniin asioihin. Tärkeintä on muistaa, että asioiden kestävyyttä tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta (ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen).
 • Olemalla uteliaita ja ideoimalla rohkeasti uusia asioita, voimme ottaa myös ympäristöasiat paremmin huomioon. Tätä harjoiteltiin ryhmätehtävässä.
Lopetus
 • Kerro seuraavan kerhokerran aihe.
 • Kerää lopuksi kerhovihot talteen seuraavaa kerhokertaa varten.
 • Vastaa kerho-ohjaajille suunnattuun aloituskyselyyn, jos et ole vastannut siihen 1. kerhokerralla. Vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia.

Siirry takaisin ohjaajan oppaaseen