Kerhokerta 6

6. Kaverit mukaan

Kerholaiset tutustuvat hyvän kaverin tuntomerkkeihin ja hankkivat Aikaseikkailijalle kaverin. Lisäksi kerholaiset ja Aikaseikkailijat saavat kehuja ja harjoittelevat myös kehujen antamista.

koristeellinen.

Kerhokerran jälkeen kerholainen osaa:

 • tunnistaa kaveritaitoja
 • listata hyvän kaverin tuntomerkkejä
 • nimetä tapoja tehdä tuttavuutta uusien ihmisten kanssa

Kerho-ohjaajan tehtävät

Tehtävänä on:

 • kerhokerran esitteleminen ja lepotuokion eli tarinan lukeminen
 • kerholaisten itsenäisissä tehtävissä tukeminen ja auttaminen tarvittaessa
 • ryhmäharjoitusten ohjaaminen
 • kerhokerran purku

Tarvikkeet

 • kerhovihot
 • osaamismerkit
 • vahvuusjuliste
 • sakset, liimaa ja värikyniä
 • tabletit tai kerholaisten omat älypuhelimet (tai Smart Boardin tai vastaavan avulla, jos verkkotehtävät halutaan toteuttaa yhteisesti)

Kerho-ohjelma (90 min)


LÄMMITTELY (15 min)


Toivotetaan kerholaiset tervetulleeksi ja ohjeistetaan heitä jatkamaan  oman kerhovihon vaakunan, Aikaseikkailijan värityksen tai lisätehtävien viimeistelyä. Kun kaikki ovat saapuneet paikalle aloitetaan kerho ottamalla mukava asento. Pimennetään huone, laitetaan taustamusiikkia soimaan ja luetaan tarina.

Kuunnelkaa tarina

Keskustelkaa
 • POM oli sitä mieltä, että hyvä kaveri on valmis kokeilemaan uusia juttuja ja kuuntelemaan ehdotuksiasi. Millainen sinun mielestäsi on hyvä kaveri?
 • Peukkuäänestys: Onko uusiin kavereihin on helppoa tutustua?
 • Miksi tutustuminen tuntuu helpolta? Entä vaikealta?
 • Millaisissa tilanteissa on helpompaa alkaa jutella jonkun kanssa, jota ei ennestään tunne?
 • Mitä sinä sanoisit ensimmäiseksi, jos olisit juuri muuttanut ja huomaisit, että naapurissa asuu ikäisesi lapsi, johon haluaisit tutustua?

OMAT TEHTÄVÄT (30 min)

Kerhovihoissa on ohjeistus tehtävien tekemiseen. Kerholaiset suorittavat verkkotehtäviä omaan tahtiin. Tärkeää on, että jokaiselle jää aikaa oman Aikaseikkailijan kaverin valitsemiseen ja värittämiseen.

 • Tehtävä 1. Kaveritaidot
  Tunnistaa kaveritaitoja.
 • Tehtävä 2. Hyvä kaveri
  Tunnistaa hyvän kaverin ominaisuuksia. Tutustuu samalla kolmeen hahmoon, joista valitsevat Aikaseikkailijalle kaverin.
 • Tehtävä 3. Rupattelu
  Löytää tapoja tehdä tuttavuutta uusien ihmisten kanssa.

RYHMÄTEHTÄVÄ (30 min)


Kaverirumba

Tehtävän kuvaus: Oman kaveruuden pohdintaa ja kannustavien kommenttien antamista ryhmäläisille.

Tehtävän kulku:

 1. Valitkaa viisi kysymystä kerhovihosta, joihin vastaatte lyhyesti kirjoittamalla. Voitte myös kerrata yhdessä hyvän kaverin tuntomerkkejä.
 2. Ohjeistetaan kerholaisia kirjoittamaan kerhovihon aukeamalle (s. 30–31) Aikaseikkailijan sekä kerholaisen oma nimi.
 3. Kerrotaan tehtävän kulku. Tehtävä on laittaa vihko kiertämään ja kirjoittaa kannustavia kommentteja ja kehuja vihon omistajalle sekä tämän Aikaseikkailijalle musiikin soidessa.
 4. Laita musiikki päälle ja kehujen antaminen voi alkaa. Kun musiikki loppuu, on aika siirtää vihko seuraavalle. Jatkakaa niin kauan, kunnes kaikki ovat kirjoittaneet toistensa vihkoihin kehuja.


PURKU (15 min)


Reflektio

Istuudutaan rinkiin ja pohditaan kysymyksiä, joita Aikaseikkailijoille kannattaisi esittää, jotta heihin tutustuttaisiin paremmin. Kannusta kaikkia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Esimerkkikysymyksiä:

 • Minkälainen kaveri Aikaseikkailija on?
 • Mitä asioita Aikaseikkailija tekee kavereiden kanssa?
 • Miten Aikaseikkailija ystävystyi kaverin kanssa?
 • Miten Aikaseikkailija toimii riidan jälkeen?
Kerro
 • Kaikissa on hyviä piirteitä, joten kannattaa olla rohkeasti oma itsensä. Ei kannata esittää olevansa muuta kuin on.
 • Jokainen voi oppia kaveritaitoja. Niitä olivat muun muassa kaverin kuunteleminen, hassuttelu, anteeksi antaminen ja pyytäminen, oman vuoron odottaminen ja toisen näkökulman huomioonottaminen.
 • Kaikkien kanssa ei tarvitse olla paras kaveri, mutta toisten kohteleminen kunnioittavasti on tärkeää. Tämä tarkoittaa arjessa pieniä tekoja, kuten silmiin katsomista ja avun pyytämistä ja antamista.
 • Hymyillään ja katsotaan silmiin. On helpompi lähestyä hymyilevää ihmistä kuin synkistelevää tyyppiä. Silloin kuin ujostuttaa, voi olla kuitenkin vaikea ottaa katsekontaktia. Mutta aina kannattaa yrittää.
 • Ollaan kiinnostuneita muiden ajatuksista. Silloin kun kuuntelee muita, myös itseä kuunnellaan.
 • Pyydetään apua, sillä ihmiset pitävät siitä, että he voivat olla hyödyksi. Tarjotaan apua muille.
 • Ei määräillä vaan otetaan kavereiden mielipide huomioon.
 • Kavereita kannattaa muistaa myös kehua. Voi sanoa esimerkiksi: ”Osasitpa tuon asian hyvin” tai ”Olet mukava”. Tätä harjoiteltiin ryhmätehtävässä.
Lopetus
 • Kerro seuraavan kerhokerran aihe.
 • Halutessasi anna kerholaisille tehtäväksi järjestää välitunneille ohjelmaa tai järjestää yhdessä esimerkiksi kummioppilaiden kanssa kaveriviikon (mll.fi).
  Kaveriviikon logo.
 • Kerää lopuksi kerhovihot talteen seuraavaa kerhokertaa varten.

Siirry takaisin ohjaajan oppaaseen