Kerhokerta 7

7. Oppimassa

Kerholaiset tutustuvat tulevaisuuden taitoihin ja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Kerholaiset hankkivat Aikaseikkailijalle lempioppiaineen. Lisäksi kerholaiset suunnittelevat oppitunnin vuodeksi 2040.

koristeellinen.

Kerhokerran jälkeen kerholainen osaa:

 • tunnistaa tulevaisuuden taitoja
 • kuvata palautteen antamisen ja vastaanottamisen tapoja
 • määritellä oppimisen edellytyksiä

Kerho-ohjaajan tehtävät

Tehtävänä on:

 • kerhokerran esitteleminen ja lepotuokion eli tarinan lukeminen
 • kerholaisten itsenäisissä tehtävissä tukeminen ja auttaminen tarvittaessa
 • ryhmäharjoitusten ohjaaminen
 • kerhokerran purku

Tarvikkeet

 • kerhovihot
 • osaamismerkit
 • vahvuusjuliste
 • sakset, liimaa ja värikyniä
 • A4-paperi ryhmätehtävää varten
 • tabletit tai kerholaisten omat älypuhelimet (tai Smart Boardin tai vastaavan avulla, jos verkkotehtävät halutaan toteuttaa yhteisesti)

Kerho-ohjelma (90 min)


LÄMMITTELY (15 min)


Toivotetaan kerholaiset tervetulleeksi ja ohjeistetaan heitä jatkamaan  oman kerhovihon vaakunan, Aikaseikkailijan värityksen tai lisätehtävien viimeistelyä. Kun kaikki ovat saapuneet paikalle aloitetaan kerho ottamalla mukava asento. Pimennetään huone, laitetaan taustamusiikkia soimaan ja luetaan tarina.

Kuunnelkaa tarina

Keskustelkaa
 • Peukkuäänestys: Muistatko, keneltä sinä olet viimeksi oppinut jotakin?
 • Peukkuäänestys: Muistatko jonkun ongelman, joka on ratkennut, kun asiaa on ajateltu jotenkin eri tavalla kuin ennen?

OMAT TEHTÄVÄT (30 min)

Kerhovihoissa on ohjeistus tehtävien tekemiseen. Kerholaiset suorittavat verkkotehtäviä omaan tahtiin. Tärkeää on, että jokaiselle jää aikaa oman Aikaseikkailijan lempioppiaineen valitsemiseen ja värittämiseen.

 • Tehtävä 1. Tulevaisuuden taidot
  Tunnistaa erilaisia taitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessa.
 • Tehtävä 2. Palaute
  Hahmottaa palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • Tehtävä 3. Oppimisen tietovisa
  Tunnistaa oppimiseen liittyviä asioita ja edellytyksiä

RYHMÄTEHTÄVÄ (30 min)


Oppitunti

Tehtävän kuvaus: Suunnitellaan oppitunti vuodeksi 2040.

Tehtävän kulku:

 1. Kirjoitetaan A4-paperille kiertotarinan lauseen alku: Tulevaisuudessa koulussa opiskellaan…
 2. Ohjeistetaan kerholaisia kirjoittamaan oma vastauksensa vuorollaan paperiin. Vastauksen kirjoittamisen jälkeen paperi taitetaan haitarinomaisesti ja annetaan seuraavalle. Tarina luetaan lopuksi yhteisesti ja pohditaan, minkälaisia taitoja, olisi tärkeätä osata tulevaisuudessa.
 3. Kerholaiset jaetaan pienryhmiin esimerkiksi numeroiden avulla.
 4. Tutustukaa tehtävän kulkuun yhdessä kerhovihon avulla.
 5. Ryhmät kertovat oppitunnistaan muulle ryhmälle.


PURKU (15 min)


Reflektio

Istuudutaan rinkiin ja pohditaan kysymyksiä, joita Aikaseikkailijoille kannattaisi esittää, jotta heihin tutustuttaisiin paremmin. Kannusta kaikkia vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Esimerkkikysymyksiä:

 • Miksi Aikaseikkailija pitää oppiaineesta?
 • Miten Aikaseikkailija hyödyntää oppiainetta arjessa?
 • Miten Aikaseikkailija oppii asioita?
 • Mitkä oppiaineet ovat Aikaseikkailijalle haastavia?
Kerro
 • Oppiminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Opimme toinen toisiltamme, useissa eri paikoissa ja koko elämämme ajan. Meistä jokainen oppii eri tavoin ja se on hyvä asia.
 • Tulevaisuuden taitoja on monia mutta ongelmanratkaisutaidosta on aina hyötyä. Tiedot voivat muuttua nopeasti mutta myötätuntoa, luovuutta, ryhmätyötaitoja ja mediakriittisyyttä on hyvä harjoitella.
 • Palautteen antamista ja vastaanottamista voi harjoitella. Näiden taitojen avulla opitaan arvostamaan toisia ja samalla kehitetään myös omia tietoja ja taitoja.
 • On hyvä muistaa, että mahdottomilta tuntuvia ongelmia ratkaistaan parhaiten yhdessä kokeillen ja testaten.
 • Tulevaisuudessa opittavia asioita ja taitoja pohditte ryhmätehtävässä.
 • Kavereita kannattaa muistaa myös kehua. Voi sanoa esimerkiksi: ”Osasitpa tuon asian hyvin” tai ”Olet mukava”. Tätä harjoiteltiin ryhmätehtävässä.
Lopetus
 • Kerro seuraavan kerhokerran aihe.
 • Kerää lopuksi kerhovihot talteen seuraavaa kerhokertaa varten.

Siirry takaisin ohjaajan oppaaseen