Välituntitoiminta

Koulukiusaamista tapahtuu tutkimusten mukaan eniten välitunneilla. Hyvä keino ehkäistä kiusaamistilanteita on järjestää välitunneille oppilaita innostavaa ja aktivoivaa tekemistä.

Välituntitoimintaa voidaan järjestää monella eri tavalla esimerkiksi tukioppilaiden vetämänä. Tukioppilaat voivat vetää pelejä ja leikkejä alakoulun oppilaille tai oman yläkoulunsa oppilaille. Tärkeää on, että välituntien aikana jokainen voi löytää itselleen mielenkiintoista tekemistä yhdessä muiden kanssa ja nauttia tauosta oppituntien välillä.

Aiheeseen liittyvät