Turvallinen koulu

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on määritelty koululaissa. Turvallisella opiskeluympäristöllä tarkoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Turvallisen koulun rakentaminen perustuu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun koulun henkilöstön yhteiseen työhön.

Koulussa, jossa on oman kaveripiirin ja luokat ylittävää vuorovaikutusta ja rakentavaa ja iloista toimintaa, voi tuntea olevansa osa yhteisöä. Sellaisessa koulussa viihtyy ja kasvaa myös ihmisenä.

Aiheeseen liittyvät