Siirry sisältöön

Netin käyttö -kysely

Lasten ja nuorten netin käyttö -kyselyllä voidaan kartoittaa oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia netin, pelien ja sosiaalisen median käytöstä. Kysely sopii 4.-9.-luokkalaisille. Koulu voi hyödyntää tuloksia omassa mediakasvatuksessaan. MLL hyödyntää tuloksia myös oman mediakasvatustyönsä kehittämisessä.

Tilaa kysely tästä

MLL toimittaa teille muutaman päivän sisällä linkit kyselyyn sekä tulosraporttiin sekä koulukohtaisen salasanan, jolla saatte tulokset näkyviin. Tulokset päivittyvät raportille vuorokauden kuluessa vastaamisesta.

Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava että ne käsitellään luottamuksellisesti ja siten että mahdollisesti tunnistettavia tietoja ei tuoda yhteiseen pohdintaan. Tuloksia kannattaa käsitellä oppilaiden kanssa. Näkökulmana voi olla, mitä kehittämiskohteita vastauksista tulee esille ja mitä koulussa voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Koulun aikuisilla ja nuorilla itsellään voi olla erilaiset näkemykset tuloksista ja mistä ne johtuvat. Nuoret tulkitsevat tuloksia arjen näkökulmasta, miten asia ilmenee välitunnilla, käytävällä, tunneilla. Koulun aikuiset voivat kiinnittää huomiota siihen, miten tulokset suhteutuvat muiden koulujen tuloksiin.

Huomatkaa, että osoite www.mll.fi/nettikysely pitää kirjoittaa selaimen osoiteriville. Jos sen kirjoittaa Google-hakuun, ei sivua löydy, sillä kyseessä on piilotettu linkki. Joidenkin kännyköiden nettiselaimet menevät automaattisesti google-hakuun, joten oppilaita pitää nimenomaan ohjata kirjoittamaan nettiosoite osoiteriville. Koulunne nimi löytyy valikosta sen jälkeen, kun olette saaneet kyselylinkit MLL:sta.

1. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia.

2. Kerro oppilaille, miksi kysely tehdään ja mihin tuloksia käytetään.

3. Oppilaita kannattaa muistuttaa painamaan kyselyn lopuksi ”Lähetä”-painiketta.

4. Jos jokin kysymyksistä tuntuu oppilaista vaikealta ymmärtää, opettaja voi selittää kysymystä oppilaille omin sanoin. Tarvittaessa oppilas voi jättää myös tyhjäksi sellaisen kysymyksen, jota hän ei ymmärrä.

Takaisin ylös