Siirry sisältöön

Tukioppilaiden kysely

Tukioppilaskyselyn avulla voitte kartoittaa koulussanne tukioppilaiden kokemuksia tukioppilaana toimimisesta. Tukioppilaan tehtävä on vaativa ja arvostettu. Kyselyn avulla saadaan tietää kuinka tukioppilaat itse kokevat tehtävänsä ja mitkä asiat ovat heille toiminnassa tärkeitä sekä miten he kehittäisivät toimintaa. Tukioppilasohjaaja tai rehtori voi teettää kyselyn tukioppilaille. Tukioppilaille tarkoitetun kyselyn tuloksia käsitellään vain tukioppilastoiminnassa mukana olevien kanssa.

Tilaa kysely tästä

MLL toimittaa teille muutaman päivän kuluessa linkin kyselyyn sekä tulosraporttiin, sekä salasanan koulukohtaisiin tuloksiin. Voit tutustua kyselyn pdf-versioon sivun alareunasta.

Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava että ne käsitellään luottamuksellisesti ja siten että mahdollisesti tunnistettavia tietoja ei tuoda yhteiseen pohdintaan. Käsitelkää oppilaiden kanssa tuloksia yhdessä pohtien, mitä kehittämiskohteita vastauksista tulee esille ja mitä koulussa voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Koulun aikuisilla ja nuorilla itsellään voi olla erilaiset näkemykset tuloksista ja mistä ne johtuvat. Nuoret tulkitsevat tuloksia arjen näkökulmasta, miten asia ilmenee välitunnilla, käytävällä, tunneilla. Koulun aikuiset voivat kiinnittää huomiota siihen, miten tulokset suhteutuvat muiden koulujen tuloksiin.

Huomatkaa, että osoite www.mll.fi/tukarikysely, pitää kirjoittaa selaimen osoiteriville. Jos sen kirjoittaa Google-hakuun, ei sivua löydy, sillä kyseessä on piilotettu linkki. Joidenkin kännyköiden nettiselaimet menevät automaattisesti google-hakuun, joten oppilaita pitää nimenomaan ohjata kirjoittamaan nettiosoite osoiteriville. Koulunne nimi löytyy valikosta sen jälkeen, kun olette saaneet kyselylinkit MLL:sta.

1. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

2. Kerro oppilaille, miksi kysely tehdään ja mihin tuloksia käytetään.

3. Oppilaita kannattaa muistuttaa painamaan kyselyn lopuksi ”Lähetä”-painiketta.

4. Jos jokin kysymyksistä tuntuu oppilaista vaikealta ymmärtää, opettaja voi selittää kysymystä oppilaille omin sanoin. Tarvittaessa oppilas voi jättää myös tyhjäksi sellaisen kysymyksen, jota hän ei ymmärrä.

Ladattavat materiaalit

Takaisin ylös