Mediakasvatusaineistot oppitunneille

MLL:n tuottamien mediakasvatusaineistojen tarkoituksena on antaa perustietoa mediaan ja nettiin liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä omassa työssään lasten ja nuorten parissa. Aineistot ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. Osan aineistoista saa printtiversiona MLL:n verkkokaupasta.

Mediakasvatusta oppitunneille ja nuorisotyöhön

Oppituntipakettiemme ja oppimistehtäviemme avulla tarjoavat perustietoa sosiaaliseen mediaan liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä omassa työssäsi lasten ja nuorten kanssa.

Mediakasvatuksen tehtäväkortit

Tutustu myös MLL:n mediakasvatuksen tehtäväkortteihin. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaaleiksi suunnattuja tehtäväkortteja voi hyödyntää myös oppitunneilla ja muussa työssä ja toiminnassa lasten ja nuorten parissa. Tehtäväkorteissa yksittäisiä mediakasvatusaiheisia tehtäviä kuin valmiita oppituntimalleja.

Tehtäväkorttihaku

Oppituntimateriaalit

Ei nettikiusaamiselle -oppituntimalli 4.-6.-luokille

Oppituntimallissa on tietoa nettikiusaamisesta ja sen ehkäisemistä sekä toiminnallisia harjoituksia perusasteen 4.-6. luokkien opetukseen. Aineisto antaa ammattikasvattajille perustiedot nettikiusaamisesta. Sisältää käytännön harjoituksia, joiden avulla aihetta voi käsitellä lasten kanssa.

Lue lisää

Hyvinvointia digiarjessa -oppituntimalli 5.-9.-luokille

Oppituntimallin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. Aineisto antaa ammattikasvattajille tietoa digihyvinvoinnin peruspilareista. Sisältää käytännön harjoituksia, joiden avulla aihetta voi käsitellä lasten kanssa.

Lue lisää

DIGIFIT -oppituntimalli 5.-9.-luokille

Oppituntimallin tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja. Aineisto antaa ammattikasvattajille tietoa digihyvinvoinnin peruspilareista. Sisältää käytännön harjoituksia, joiden avulla aihetta voi käsitellä lasten kanssa.

Lue lisää

Kouluvierailut

Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa
Kouluvierailulla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle
Kouluvierailulla käsitellään nettikiusaamista. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Lue lisää

Ladattavat materiaalit

Aineistoja alakouluille

Aineistoja tukioppilastoimintaan

Aiheeseen liittyvät

Videoita mediakasvatuksen tueksi

Ruutujen lumo -uutiskirje