Mediakasvatustietoa kasvattajalle

Lapsella on oikeus aikuisiin, jotka turvaavat lapsen hyvän ja terveen kehityksen sekä turvallisen ympäristön. Aikuinen voi vaikuttaa lapsen puolesta ja lapsen parhaaksi myös mediaan liittyvissä asioissa.

Lapsella on oltava mahdollisuus muodostaa yhdessä aikuisen kanssa käsitystä itsestä, toisista ja ympäristöstä sekä siitä, miten media on mukana lapsen ja nuoren elämässä.

Median parissa tarvitaan yhteisiä hetkiä, jaettuja elämyksiä ja mielipiteiden vaihtoa, jotta lapsen tapaa hahmottaa maailmaa ja omaa paikkaansa siinä, voidaan tukea.

Yhteisen vuoropuhelun tärkeys on merkityksellistä, sillä kokemukset lapsuudesta ja lapsena olemisesta ovat ajan myötä muuttuneet. Myös muuttuva mediakulttuuri, netti ja kehittyvät digitaaliset mediaympäristöt luovat tarvetta säännölliselle ja avoimelle keskustelulle.

MLL:n mediakasvatustyössä vahvistetaan sukupolvien välistä vuoropuhelua ja tuetaan keskusteluyhteyden säilymistä lapsen kehityksen eri vaiheissa.

Lisätietoa mediankäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja eri-ikäisten lasten ja nuorten mediakasvatuksesta löydät MLL:n Vanhempainnetistä.

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa lapsista, nuorista ja mediasta

Ruutujen lumo -uutiskirje