Mediakasvatus tukioppilastoiminnassa

Myönteistä nettikulttuuria koulussa mediakasvatuksen keinoin

MLL toteutti vuosina 2014–2016 Myönteisen mediakulttuurin edistämisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli vahvistaa koulussa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tehden näkyväksi nuorten verkkokokemusten tärkeyttä sekä kehittäen verkon mahdollisuuksia me-hengen edistämiseksi. Siinä painotettiin, että nuorten netinkäyttö ja verkkokokemukset on otettava kouluissa aiempaa paremmin huomioon, kun tuetaan oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Hankkeessa kehitettiin ja juurrutettiin tukioppilastoimintaan toimintamalleja, jotka edistävät kouluissa sosiaalista vastuullisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ottamalla huomioon digitaalisen teknologian mahdollisuuksia.

Mitä tehtiin?

Hankkeessa järjestettiin tukioppilastoiminnan mediakasvatuksen koulutuksia, jossa vahvistettiin tukioppilaiden käsitystä nuorten välisten suhteiden tärkeydestä hyvinvoinnin lähteenä. Erityistä huomiota kiinnitettiin vuorovaikutukseen verkossa. Tukioppilastoiminnan ohjaajille julkaistiin koulutusmateriaali mediakasvatuksesta.

Koulutukset ja koulutusmateriaali tarjosivat konkreettisia välineitä tukioppilastoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi rohkaistiin arvioimaan, miten tukioppilastoiminta auttaa omaksumaan asenteita ja toimintaa, joilla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta.

Koulutukset lukuvuonna 2016–2017

Hankkeen päätyttyä koulutus vakiinnutettiin osaksi MLL:n piirien koulutustoimintaa. Koulutuksesta peritään pieni koulukohtainen maksu.

Koulutuksia on mahdollista järjestää:

yhtäaikaisesti useammalle koululle (3–5 koulua) ja osalle koulujen tukioppilaita (3–5 tukioppilasta / koulu)
yhden koulun kaikille tukioppilaille

Kun koulutukseen osallistuu tukioppilaita ohjaajineen useammasta koulusta, voidaan vertailla tukioppilastoiminnan käytäntöjä, oppia muilta sekä suunnitella yhteistä tulevaa toimintaa. Vaihtoehtoisesti voidaan keskittyä ideoimaan koulun omaa toimintaa myönteisen nettikulttuurin edistämiseksi sekä pohtia tukioppilastoiminnan merkitystä kouluhyvinvoinnissa.

Tukioppilasohjaajan osallistuminen koulutukseen on välttämätöntä, sillä yhteiset keskustelut nuorten verkkokokemuksista ovat edellytys toiminnan suunnittelulle. Lisäksi tukioppilasohjaajalla on tärkeä rooli oppilaiden ideoiden innostajana ja asioiden eteenpäin viemisessä.

Mikäli kiinnostuit koulutuksesta, ota yhteyttä lähimpään MLL:n piiriin.

MLL:n piirien yhteyshenkilöt

Alla oleva palaute on kerätty hankkeen aikana järjestetyistä tilaisuuksista.

”Sisältö oli monipuolista ja avartavaa.”
”Oli hyvää ja ytimekästä tietoa.”
”Koulutus oli mielenkiintoinen ja avarsi paljon näkökulmia. Saatiin kunnolla ideoita ja esim. kummitunteja hyvään vaiheeseen!”
”Hyvät, keskeiset asiat esillä, ei nippelitietoa. Näytti innostavan oppilaitakin.”
”Sisällöt olivat hyviä ja selkeitä.”
”Osallistuminen ja käytännön suunnitteluun varattu aika hyvästä, koska koulussa on aikaa liian vähän.”
”Todella kiva ja käytännön ideoita paljon.”
”Ymmärsin uusia tapoja edistää tukioppilaiden tempauksia ym.”
”Tykkäsin tosi paljon, hyvä ja hyvin toteutettu; sisältö erittäin mielenkiintoinen ja hauska koulutus.”
”Tykkäsin! Sain paljon ideoita.”
”Opin tosi paljon uutta ja asiat olivat kiinnostavia ja piti kiinnostuksen yllä.”

Vinkkejä myönteisen nettikulttuurin lisäämiseksi

Tukioppilaat voivat lisätä vuoropuhelua ja edistää myönteistä nettikulttuuria esimerkiksi järjestämällä yhteistä tekemistä ja toimintaa, jossa he

  • tuovat esiin nuorten netinkäyttö- tapoja ja -kokemuksia
  • rohkaisevat myönteiseen ja toista kunnioittavaan toimintaan verkossa
  • toimivat vastavoimana loukkaaville tai syrjiville kommenteille
  • keräävät oppilailta ja opettajilta tietoa nuorten netinkäyttöön liittyvistä ilmiöistä
  • ideoivat yhteistyössä muiden koulujen kanssa kouluviihtyvyyttä parantavia tempauksia
  • järjestävät kummitunteja toiset huomioivasta nettikäyttäytymisestä.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät