Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminta käytännössä

Tukioppilaita rekrytoidaan yleensä 1-6 jokaista aloittavaa seitsemäsluokkaa kohden. Joissakin kouluissa tukioppilasohjaaja ja tukioppilaat tekevät valintaa yhdessä, oppilaat tekevät äänestyksen tai tukioppilasohjaaja toimii uusien tukioppilaiden valitsijana. Jotta tukioppilas voi toimia tehtävässään, on hänen saatava siihen riittävä koulutus. MLL suosittelee, että tukioppilaat saisivat vähintään 12 tuntia peruskoulutusta ja lisäksi jatkokoulutusta koulun ja toiminnan painopisteiden mukaan.

Tukioppilaina toimii 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria. Tukioppilailla on tärkeä rooli ottaa vastaan uudet tulokkaat kouluun ja välittää kaikille hyväksyvää ja tervetullutta ilmapiiriä.

Lue lisää tukioppilastoiminnasta

Tukioppilasohjaaja pääsee tutustumaan nuorten elämään eri tavalla kuin opettaja tai muussa koulun työtehtävässä toimivat henkilöt. Ohjaajana voi toimia kuka tahansa nuorten ohjaamisesta ja kouluilmapiirin kehittämisestä kiinnostunut aikuinen.

Ohjaajan tulee olla kiinnostunut kouluviihtyvyyden ja -ilmapiirin kehittämisestä ja valmis sitoutumaan tukioppilastoiminnan yleisiin tavoitteisiin. Tukioppilasohjaajan toimintaan saatavat resurssit ovat myös tärkeä toiminnan onnistumiselle.

Lue lisää ohjaajana toimimisesta

Tukioppilastoimintaa ideoidessa on hyvä säilyttää kirkkaana tukioppilastoiminnan tavoitteet. Miten toiminta lisää oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja kokemusta yhteisöllisyydestä? Tukioppilastoiminta lähtee pienistä teoista ja toisten huomioinnista. Tukioppilaat voivat toiminnallaan pyrkiä huomioimaan, ettei kukaan jää koulussa yksin. Tukioppilaat voivat järjestää muun muassa välituntitoimintaa, kaveriviikkoa, kummitunteja eri teemoista sekä teemapäiviä.

Omalle koululle suunniteltu tukioppilastoiminnan vuosikello on hyvä työväline tukioppilastoiminnan ideointiin yhdessä tukioppilaiden kanssa. Tukioppilastoiminta voidaan järjestää myös valinnaisaineena, mikä useimmiten tuo toiminnalle jatkuvuutta.

Lue ideoita tukioppilastoimintaan

Tukioppilaana toimimisesta on mahdollista saada todistus, jolla voi olla suuri arvo tukioppilaalle. Todistuksen voi myös saada tukioppilaan koulutuksesta.

MLL:n verkkokaupasta on mahdollista tilata erilaisia tukioppilastoiminnan tuotteita, kuten T-paitoja, huppareita, rintanappeja ja kaulanauhoja. MLL:n verkkokaupasta saa myös tilattua tukioppilaiden tehtävävihkoja, joissa on mainioita pohdintatehtäviä tukioppilaille.

Lue lisää

MLL:n paikallisyhdistys voi olla mukana sekä toteuttamassa tukioppilastoimintaa että kouluttamassa tukioppilaita. Yhdistys voi esimerkiksi tarjota tilat koulutuksiin tai tukea toimintaa rahallisesti.

Useat MLL:n yhdistykset ovat valinneet tukioppilas- tai nuorisotoiminnan vastaavan, joka suunnittelee tukioppilastoimintaa yhdessä koulun kanssa ja on mukana esimerkiksi kouluttamassa tukioppilaita.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös