Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on yksi tukioppilastoiminnan työskentelymuoto. Siinä tukioppilaat toimivat pareittain tai pienissä ryhmissä nuorempien oppilaiden kummeina. Yläkouluissa toimitaan seiskaluokkalaisten kummeina ja yhtenäiskoulussa voi toimia kummeina myös alempien vuosiluokkien oppilaille.

Kummiluokkien kanssa toimitaan

 • 6.-luokkien kouluun tutustumisen yhteydessä
 • tutustuttamalla kouluun ja sen tapoihin
 • olemalla välitunneilla läsnä
 • olemalla mukana ryhmäyttämispäivissä
 • yhteisillä oppitunneilla, joiden teemoina voivat olla esim. kiusaaminen, päihteet ja arvot
 • 7.-luokkien tervetulojuhlassa (toimintapäivässä, diskossa)
 • järjestämällä yhteisiä juhlia, esim. pikkujouluja ja ihmissuhdepäiviä
 • keräämällä 7.-luokkalaisilta tietoja esim. kiusaamisesta tai toiveista tukioppilastoiminnalle kyselylomakkeilla
 • tekemällä yhdessä tukioppilaslehti
 • olemalla salaisina kummeina niille 7.-luokkalaisille, joiden arvellaan ennalta tarvitsevan tukea. Kummi seuraa seiskan toimia esim. välitunneilla, mutta seiska ei tiedä tästä.
 • tekemällä yhteisiä retkiä tai järjestämällä leirejä

Kummiluokkatoiminnan ideoivat tukioppilaat itse ohjaajansa tuella. Monissa kouluissa kysytään myös 7.-luokkalaisten toiveita tukioppilastoiminnalle.

Kummitunnit

Tukioppilaat voivat pitää myös oppitunteja kummiluokilleen. Kummitunti koostuu tukioppilaiden ja aiheen esittelystä, harjoituksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä keskusteluista sekä tunnin päättämisestä. Tukioppilaiden kannattaa harjoitella oppituntien pitämistä etukäteen tukioppilasryhmässä.

Harjoituksia kummitunneille löytyy tehtäväkorteista.

Tehtäväkortteihin tästä.

Tukioppilastunnit kaveruudesta Kaikille kaveri-oppaassa

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät