Tukioppilasohjaajana toimiminen

Tukioppilastoiminnan edellytys on aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka tukioppilastoiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Monessa koulussa tukioppilaiden ohjaajia on kaksi. Työpari helpottaa työtä ja auttaa jaksamaan.

Tukioppilasohjaajan perustehtävät

  • Uusien tukioppilaiden valitseminen yhdessä nykyisten tukioppilaiden kanssa.
  • Tukioppilaiden kouluttaminen tai koulutuksen järjestäminen yhdessä MLL:n kanssa.
  • Tukioppilaiden ryhmäyttäminen.
  • Lukuvuosittaisen toimintasuunnitelman tekeminen tukioppilaiden kanssa nivomalla se koulun toimintasuunnitteluun.
  • Tukioppilaiden toiminnan ohjaaminen ja säännöllinen yhteydenpito tukioppilaiden kanssa.
  • Tukioppilaiden toiminnasta tiedottaminen oppilaille ja koulun aikuisille yhdessä tukioppilaiden kanssa.
  • Tukioppilaiden osallistaminen koulun toiminnan suunnittelussa: kun koulussa herää kehittämistarpeita, mitä tukioppilaat voisivat tehdä (esim. välituntitoiminta ja tapahtumien järjestelyihin osallistuminen).
  • Tukioppilaiden innostaminen, palautteen antaminen ja palkitseminen.
  • Todistusten antaminen tukioppilastoiminnasta.

Edellä kuvatut tehtävät ovat niitä, jotka tekevät toiminnasta laadukkaan MLL:n toimintamuodon. On tärkeää, että toiminta noudattelee kunkin koulun arvoja ja toiminta oman koulun näköiseksi. Riippuen tukioppilaiden toimintamuodoista, ohjaajankin tehtävät vaihtelevat.

MLL järjestää ohjaajille koulutusta, lähettää ohjaajakirjeitä ja neuvoo tarvittaessa toiminnan eri vaiheissa.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät