Tukioppilastoiminta yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa

Koulujen tukioppilastoimintaa voi toteuttaa myös yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa.

MLL:n paikallisyhdistys voi olla mukana sekä toteuttamassa tukioppilastoimintaa että kouluttamassa tukioppilaita. Yhdistys voi esimerkiksi tarjota tilat koulutuksiin tai tukea toimintaa rahallisesti. Useat MLL:n yhdistykset ovat valinneet tukioppilas- tai nuorisotoiminnan vastaavan, joka suunnittelee tukioppilastoimintaa yhdessä koulun kanssa ja on mukana esimerkiksi kouluttamassa tukioppilaita.

Vinkkejä yhdistyksen ja tukioppilastoiminnan yhteistyöhön

  • Tukioppilaat voivat osallistua yhdistyksen tapahtumiin (esimerkiksi lelukeräys, Lapset ensin -keräys, lapsiparkki tai kahvio kirppiksellä) ja vastavuoroisesti yhdistys voi tukea koulua esimerkiksi tukioppilaspaitojen hankinnassa.
  • Alueen yhteinen tapaaminen (tukioppilaat, tukioppilasohjaajat ja yhdistyksen nuorisovastaava)
  • Alueen toimijoiden yhteisissä tapaamisissa voi tehdä tukioppilaiden rintamerkkejä. Yhdistys pystyy toimittamaan rintamerkkiaihiot tulostamalla ne MLL:n Yhdistysnetistä.
  • Yhdistykseen voi perustaa ”varjohallituksen” alueen tukioppilaista ja muista nuorista. He tietävät parhaiten mitä alueen nuoret kaipaavat.
  • Yhdistys voi palkita tukioppilaita todistuksella tai stipendillä toimintakauden lopussa.
  • Tukioppilaiden ja paikallisyhdistyksen toimintaan voi hakea myös Itse tehty -rahaa. Rahalla tuetaan nuorten omia, uusia projekteja. Lue lisää MLL:n Nuortennetistä.
  • MLL:n paikallisyhdistyksille on tehty myös kaksi toimintamallia yhteistyöhön tukioppilaiden kanssa: Tervetuloa tukioppilaaksi ja Kiitos tukioppilaille. Tervetuloa tukioppilaaksi -malli soveltuu uusien tukioppilaiden tapaamiseen. Malli löytyy MLL:n Yhdistysnetistä.
  • Kiitos tukioppilaille -malli soveltuu lukukauden tai -vuoden päätökseen. Mallin voi toteuttaa yhdistyksen henkilön toimesta, mutta malli soveltuu myös tukioppilasohjaajan hyödynnettäväksi. Pajan tavoitteena on tukioppilaana hankitun tiedon ja aikaansaadun hyvän tunnistaminen ja tunnustuksen saaminen. Koulun aikuiset pääsevät kiittämään ja antamaan palautetta tukioppilaille kirjoittamalla ajatuksiaan palautevihkoon. Palautevihkoa käytetään työpajassa tukioppilaiden kiittämiseen.

MLL:n keskusjärjestö ylläpitää valtakunnallista kouluttajien verkostoa sekä järjestää koulutusta ja vertaistapaamisia tukioppilasohjaajille. MLL:n piirijärjestöt puolestaan järjestävät alueellisia tapaamisia ja koulutusta tukioppilaille.

”Yhdistyksen nuorisovastaava teki aloitteen alueen tukareiden yhteisestä tapaamisesta. Tapaaminen kolmen yläkoulun nuorten kesken toteutettiin yhteisenä pikkujouluna, jossa tutustuttiin sekä leikittiin ja syötiin. Ohjaajat saivat mahdollisuuden myöskin tavata toisiaan ja yhdessä yhdistyksen edustajan kanssa mietittiin mahdollisia yhteistyön kohtia.”

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Kiitos tukioppilaat työpaja

Aiheeseen liittyvät