Tukioppilaiden koulutusmateriaalit

Tukioppilaille on koulutusmateriaaleja eri teemoista

  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta
  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Mediakasvatus
  • Hyvinvointitaidot
  • Päihdekasvatus
  • Osallisuus

Jokaiseen koulutusmateriaaliin kuuluu opasvihkonen ja numeroidut tehtäväkortit. Opasvihkoon on koottu kunkin koulutusmateriaalin tavoitteet, asiasisältöön liittyvät taustatiedot sekä ehdotukset työskentelytavoista. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus. Tehtäväkorttien avulla on helppo räätälöidä tukioppilaskoulutukset omiin tarpeisiin sopiviksi.

Tehtäväkorteista löytyy myös mediakasvatusaiheisia oppituntimalleja, joita voi hyödyntää tukioppilastoiminnassa. Tukioppilastoiminnan lisäksi materiaaleja voi hyödyntää myös muussa opetuksessa.

Katso koulutusmateriaaleihin liittyvät tehtäväkortit

TukariMoodle

Aloittaako koulussanne uusi tukioppilasryhmä?  TukariMoodle on digitaalinen oppimateriaali tukioppilaiden peruskoulutuksen tueksi. TukariMoodle vastaa rakenteeltaan, sisällöltään ja laajuudeltaan (vähintään 12h) tukioppilaan peruskoulutusmallia

Teemat:

Minä tukioppilaana
Tukioppilastoiminnan tavoitteet ja tukioppilaan roolit
Myönteisen ilmapiirin vahvistaminen
Ryhmän ohjaaminen ja innostaminen
Tukioppilastoiminnan suunnittelu ja hyvät käytännöt
Mitä opin?

Sisältö ja menetelmät:

Oppimateriaalissa on jokaiseen teemaan taustatietoa sekä monipuolisia tehtäviä yksin, parin kanssa ja pienryhmissä tehtäväksi. Kaikki tehtävät puretaan yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa.  

Kurssin toteuttaminen:

Jokaiselle tukioppilasryhmälle luodaan oma koulukohtainen verkko-oppimisalusta Moodleen. Kurssin tilaaminen omalle ryhmälle on maksutonta.  

Tilaa TukariMoodle

Ladattavat aineistot

Tukioppilaan koulutusmateriaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatusaiheiset oppituntimallit tukioppilastoimintaan