Tukioppilaiden koulutusmateriaalit

Tukioppilaille on koulutusmateriaaleja eri teemoista:

  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta
  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Mediakasvatus
  • Yhdenvertaisuus
  • Hyvinvointitaidot
  • Päihdekasvatus

Jokaiseen koulutusmateriaaliin kuuluu opasvihkonen ja numeroidut tehtäväkortit. Opasvihkoon on koottu kunkin koulutusmateriaalin tavoitteet, asiasisältöön liittyvät taustatiedot sekä ehdotukset työskentelytavoista. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus. Tehtäväkorttien avulla on helppo räätälöidä tukioppilaskoulutukset omiin tarpeisiin sopiviksi.

Katso koulutusmateriaaleihin liittyvät tehtäväkortit täältä

Tehtäväkorteista löytyy myös mediakasvatusaiheisia oppituntimalleja, joita voi hyödyntää tukioppilastoiminnassa.

Tukioppilastoiminnan lisäksi materiaaleja voi hyödyntää myös muussa opetuksessa.

Ladattavat aineistot

Tukioppilaan koulutusmateriaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatusaiheiset oppituntimallit tukioppilastoimintaan