Tukioppilaiden koulutusmateriaalit

Tukioppilaille on koulutusmateriaaleja eri teemoista:

  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Ryhmän toiminta
  • Kiusaamisen ehkäiseminen
  • Mediakasvatus
  • Hyvinvointitaidot
  • Päihdekasvatus

Jokaiseen koulutusmateriaaliin kuuluu opasvihkonen ja numeroidut tehtäväkortit. Opasvihkoon on koottu kunkin koulutusmateriaalin tavoitteet, asiasisältöön liittyvät taustatiedot sekä ehdotukset työskentelytavoista. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus. Tehtäväkorttien avulla on helppo räätälöidä tukioppilaskoulutukset omiin tarpeisiin sopiviksi.

Tehtäväkorteista löytyy myös mediakasvatusaiheisia oppituntimalleja, joita voi hyödyntää tukioppilastoiminnassa. Tukioppilastoiminnan lisäksi materiaaleja voi hyödyntää myös muussa opetuksessa.

Katso koulutusmateriaaleihin liittyvät tehtäväkortit

Tukioppilaan peruskoulutus –verkkokurssi  

Aloittaako koulussanne uusi tukioppilasryhmä? Tukioppilaan peruskoulutus -verkkokurssi Moodlessa on digitaalinen opetusmateriaali tukioppilaiden peruskoulutukseenKurssi vastaa tukioppilaan peruskoulutusta (vähintään 12h). Voit myös toteuttaa 12 tunnin koulutuksen osittain lähiopetuksena, osittain verkkokurssina. 

Verkkokurssin teemat:  

Minä tukioppilaana
Tukioppilastoiminnan tavoitteet ja tukioppilaan roolit
Myönteisen ilmapiirin vahvistaminen
Ryhmän ohjaaminen ja innostaminen
Tukioppilastoiminnan suunnittelu ja hyvät käytännöt
Mitä opin?

Sisältö ja menetelmät:  

Verkkokurssilla on jokaiseen teemaan taustatietoa sekä monipuolisia tehtäviä yksin, parin kanssa ja pienryhmissä tehtäväksi. Kaikki tehtävät puretaan yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa.  

Kurssin toteuttaminen:  

Jokaiselle tukioppilasryhmälle luodaan oma koulukohtainen verkkokurssialusta. Kurssin tilaaminen omalle ryhmälle on maksutonta.  

Tilaa verkkokurssi

Ladattavat aineistot

Tukioppilaan koulutusmateriaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatusaiheiset oppituntimallit tukioppilastoimintaan