Tukioppilasohjaajana toimiminen

Tukioppilastoiminnan edellytys on aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka tukioppilastoiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Monessa koulussa tukioppilaiden ohjaajia on kaksi. Työpari helpottaa työtä ja auttaa jaksamaan.

Tukioppilasohjaaja

  • ohjaa koulunsa tukioppilastoimintaa
  • vastaa tukioppilaiden valintaprosessista
  • antaa tai mahdollistaa tukioppilaille peruskoulutuksen
  • huolehtii siitä, että toiminta noudattaa koulun arvoja ja on tukioppilastoiminnan tavoitteiden mukaista
  • tapaa oppilaita säännöllisesti
  • mahdollistaa tukioppilaille toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
  • tiedottaa toiminnasta muulle kouluhenkilöstölle yhdessä tukioppilaiden kanssa sekä informoi tukioppilaita
  • on MLL:n yhteistyökumppani.

Edellä kuvatut tehtävät ovat niitä, jotka tekevät toiminnasta laadukkaan MLL:n toimintamuodon. On tärkeää, että toiminta noudattelee kunkin koulun arvoja ja toiminta oman koulun näköiseksi. Riippuen tukioppilaiden toimintamuodoista, ohjaajankin tehtävät vaihtelevat.

MLL järjestää ohjaajille koulutusta, lähettää ohjaajakirjeitä ja neuvoo tarvittaessa toiminnan eri vaiheissa.

Aiheeseen liittyvät