Verkkotukioppilastoiminta

Verkk@ri- eli verkkotukioppilastoiminta

Verkk@rit ovat 13-25 -vuotiaita verkkotukioppilaita, jotka toimivat netissä samaan tapaan kuin tukioppilaat kouluissa. He auttavat netissä toisia nuoria. Verkk@rit edistävät yhteisöllisyyttä ja nostavat puheenaiheiksi nuoruuteen liittyviä asioita.

Verkk@rit ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat pääasiassa MLL:n Nuortennettiä, joka on nuorille suunnattu sivusto. Verkk@rit ovat vapaaehtoisia ja pystyvät vaikuttamaan toimintaansa. Verkk@ritoiminta on MLL:n nuorisotoimintaa, jota tehdään yhteistyössä esimerkiksi nuorisotoimen tai koulun kanssa.

Ajankohtaista

Oletko kiinnostunut verkk@ritoiminnasta? Ota yhteyttä MLL:n keskusjärjestöön tai lähimpään piirijärjestöösi.

Aiheeseen liittyvät