Verkkotukioppilastoiminnan aloittaminen

Verkk@ritoimintaa meillekin?

Verkk@riryhmä kannattaa perustaa yhteistyössä eri tahojen kanssa, esim. nuorisotoimen, seurakunnan, koulun ja MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Verkk@ritoiminnan ohjaajat voivat olla vapaaehtoisia tai tehdä sitä työnsä puolesta. Toiminnan aloittamiseen järjestetään koulutusta tarvittaessa. Ota yhteyttä lähimpään piiriin tai MLL:n keskusjärjestöön.

Verkk@riryhmän ohjaaja

  • Järjestää tapaamisen noin kerran kuussa ja huolehtii, että jokainen toiminnassa mukanaoleva saa kutsun seuraavaan kokoukseen (esim. WhatsAppilla, tekstiviestillä, sähköpostilla) ja myös uusilla innokkailla nuorilla on mahdollisuus tulla verkk@riksi.
  • Tutustuu MLL:n toimintaan ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä verkk@ritoiminnassa.
  • Hyödyntää halutessaan MLL:n valmiita sisältöjä verkk@ritapaamisissa.

Verkk@reiden eli verkkotukioppilaiden tehtävät

  • Tekevät mediatuotoksia (videoita, blogeja, tarinoita, kuvia ym.) MLL:n Nuortennettiin sekä Nuortennetin YouTube-kanavalle ja someen.
  • Vastaavat Nuortennetin keskustelupalstan viesteihin.
  • Ideoivat MLL:n nuorisotyön muotoja ja sisältöjä.
  • Suunnittelevat ja toteutttavat paikallista verkk@ritoimintaa.
  • Kokoontuvat noin kerran kuussa ohjaajan opastuksella.
  • Toimivat Suomen Youth Panel -edustajina.