Muille ammattilaisille

Tästä osiosta löydät MLL:n tuottamaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävään työhön.

Lasten kohtaaminen palveluissa

Lapsen tai nuoren on usein vaikea kertoa huolistaan viranomaisille, koska hän ei luota ammattilaisten apuun. Lapsiystävällisen kohtaamisen listaan on koottu asioita lapsen ja nuoren huomioimiseksi julkisissa palveluissa, esimerkiksi kouluissa, lastensuojelussa, turvapaikkapuhuttelussa ja vastaavissa.

Lue lisää tästä

Neuvolat ja mediakasvatus

MLL:n tuottama Neuvola lapsiperheen mediakasvatuksen tukena -opas auttaa neuvolan työntekijää pohtimaan lapsen kasvua ja kehitystä mediaympäristössä sekä kannustaa puhumaan perheiden kanssa heidän mediankäyttötavoistaan.

Lue lisää tästä

Valmentajat ja urheiluseurat

MLL toteuttaa yhteistyössä Folkhälsanin, Suomen Palloliiton sekä Salibandyliiton kanssa kehittämishanketta, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään sekä tunnistaa ja ehkäistä loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista. Tutustu vinkkeihin toimivan ja turvallisen harrastusryhmän rakentamiseksi ja myönteisen harjoitteluilmapiirin edistämiseksi.

Lue lisää tästä

Aiheeseen liittyvät