Siirry sisältöön

Empatia netissä -tukioppilaskoulutusmalli

Haluaisiko teidän koulu lähteä mukaan edistämään kunnioittavaa ja myönteistä nettikohtaamista omassa kouluyhteisössä ja ehkäisemään netissä tapahtuvaa kiusaamista?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttamassa kehittämisprosessissa on tavoitteena lisätä tukioppilastoiminnan tavoitteellisuutta, vahvistaa tukioppilastoiminnan kautta oppilaiden mediataitoja, turvallista netinkäyttöä ja osallisuutta sekä koulun henkilöstön ja oppilaiden välistä vuoropuhelua.

Koko Empatia netissä -prosessi suositellaan toteuttavan maksimissaan yhden lukukauden kestävällä ajanjaksolla.

  • Tukioppilaiden ja -ohjaajan kouluttaminen mediataitojen ja kunnioittavien nettikohtaamisten edistämiseen omassa kouluyhteisössä
  • Netissä tapahtuvan kiusaamisen ehkäisy ja myönteisten kohtaamisten edistäminen verkossa ja kouluyhteisössä
  • Tiedon kerääminen omasta kouluyhteisöstä (kysely oppilaiden netinkäytöstä ja kokemuksista)
  • Tukioppilaiden oman mediakasvatustoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tukeminen
  • Tavoitteena edistää vertaismediakasvatusta ja kouluviihtyvyyttä koko kouluyhteisössä
  • Koulun tukioppilastoiminnan omaa itsenäistä aiheeseen tutustumista
  • Kaikille oppilaille suunnattu verkkokyselyn nuorten mediankäytöstä
  • MLL:n kouluttajan vetämä tukioppilaskoulutuspäivä sekä koulun / tukioppilasryhmän itsenäisesti toteuttavaa toimintaa (Esim. Kummioppitunnit seiskaluokkalaisille)
  • MLL:n kouluttajan vetämän seurantatapaaminen, joka toteutetaan koulun valitsemalla tavalla tarjotuista vaihtoehdoista.

Empatia netissä -koulutusmallia voi tiedustella oman alueen piiriltä.

Aiheeseen liittyvät

Nuorten mediakysely

Aiheesta lisää

Takaisin ylös