Mediakasvatusaineistot varhaiskasvatukseen

Media vaikuttaa jo pienen lapsen tunteisiin, minäkuvaan, ajattelun kehitykseen ja sosiaalisiin suhteisiin. 

Aikuisten tehtävä on suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta, mutta myös mahdollistaa lapselle nautinnollisia kokemuksia median parissa. Media tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös aikuisen ja lapsen suhteen vahvistamiseen.

Mediakasvatus on osa lapsen kasvatusta. MLL:n aineistot tarjoavat työkaluja lapsen mediasuhteen kehittämiselle niin kotona kun päivähoidossakin.
 

Media varhaiskasvatuksessa
Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Opas tukee kasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan mediakasvatusta päiväkodeissa.

Julkaisu avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa mediakasvatusvinkkejä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. 

Media varhaiskasvatuksessa. Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen 2017 (pdf)

 

Sävyisästi yhdessä

Sävyisästi yhdessä -materiaalin avulla voidaan tutkia lasten kanssa vuorovaikutusta ja mediailmaisun monia muotoja leikin avulla. 

Materiaali on suunnattu varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen.

Sävyisästi yhdessä (pdf)

 

Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä

Vanhempia ja muita kasvattajia saattaa askarruttaa, miten tukea ja ohjata lapsen mediankäyttöä ja suojella lasta median haitallisilta sisällöiltä.

Tässä lehtisessä käsitellään keskeisiä lapsen mediankäyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä (pdf)

 

Media mukana lapsen arjessa

MLL:n ja EHYT ry:n yhteistyössä tuottama Media mukana lapsen arjessa -huoneentaulu tarjoaa kasvattajille vinkkejä tasapainoiseen media-arkeen ja lasten mediakasvatukseen.

Media mukana lapsen arjessa (pdf) 

Oppaan kansi

Media alle 3-vuotiaan arjessa

Media alle 3-vuotiaan arjessa -oppaan avulla voidaan herätellä lapsiin ja mediaan liittyvää keskustelua esimerkiksi päiväkotien vanhempainilloissa.

Oppaan tavoitteena on kannustaa vanhempia pohtimaan median roolia niin lapsen arjessa kuin omassa elämässä. Keskustelujen ansiosta vanhemmat pystyvät toimimaan tietoisemmin mediakasvattajina.

Opas on suunnattu alle 3-vuotiaiden kanssa työskenteleville kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille. Oppaasta saa  virikkeitä myös pari vuotta vanhempien lasten mediankäyttöön.

Julkaisuun  liittyvät kuvakortit voi tulostaa ja laminoida keskustelun avaajiksi esimerkiksi päiväkodin vanhempainiltoihin.

Media alle 3-vuotiaan arjessa 2012 (pdf)

Lataa kuvakortit (1,4 Mt)

Vinkit aineiston käyttöön (pdf)

 

Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen

Opas tarjoaa hyvin käytännöllisiä toimintavinkkejä pienten lasten sosiaalisia taitoja vahvistavaan ja kiusaamista ehkäisevään työhön. Vinkkejä voidaan hyödyntää lasten kanssa päiväkodeissa sekä lapsi- ja kerhotoiminnassa.

Sadutus, valokuvat, videot ja vaikkapa tietotekniikka mahdollistavat lapsille mielekkään yhdessä tekemisen, itseilmaisun ja toisen ilmaisusta nauttimisen. Opas on suunnattu 3-5-vuotiaiden kanssa työskenteleville kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille.

  • Toimintavinkeissä hyödynnetään lasten arkisia mediakokemuksia ja mediasisältöisiä leikkejä.

  • Sosiaalisia taitoja vahvistavia vinkkejä voi hyödyntää lasten kanssa päiväkodeissa sekä lapsi- ja kerhotoiminnassa.

Mediatyökaluja varhaiskasvatukseen 2011 (pdf)

 

Mainiot mediaperheet

Mainiot mediaperheet -opas lasten ja vanhempien mediahetkiin. Sisältää mediaan liittyvän rastiradan toimintaohjeet. Opas on osa MLL:n, Mediakeskus Metkan ja Suomen Vanhempainliiton koordinoimaa Mainiot Mediaperheet -hanketta.

Mainiot mediaperheet 2011 (pdf)

Meidän media

Aineisto tukee lasten ja vanhempien mediataitojen oppimista, vahvistaa vanhempien ja ammattikasvattajien valmiuksia ottaa pienten lasten mediaympäristö huomioon kasvatuksessa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä lasten mediaympäristöstä ja sen vaikutuksista lapsiin. 

Meidän media -ohjaajan opas. 2009. (pdf)

Meidän media -keskustelukortit

Keskustelukorttien tarkoituksena on toimia keskustelun ja pohdinnan herättelijöinä. Keskustelujen aikana vanhempien mediavalveutuneisuus lisääntyy ja he pystyvät toimimaan tietoisemmin mediakasvattajina.

Kortteja on kahdenlaisia: faktakortteja ja kommenttikortteja. Faktakorteissa esitetään jokin fakta media-aiheesta sekä suora kysymys pohdittavaksi. Faktakorttien tiedot perustuvat tutkimuksiin ja selvityksiin. Kommenttikorteissa puhuvat vanhemmat, opettajat, lapset ja nuoret omista kokemuksistaan ja käytännöistään.

Meidän media -peliohje
Meidän media -faktakortti
Meidän media -faktakortti
Meidän media -faktakortti
Meidän media -kommenttikortti 1
Meidän media -kommenttikortti 2
Meidän media -kommenttikortti 3