Perhekeskus yhdistävänä rakenteena

Perhekeskuksen tavoitteena on, että perheet saavat tukea helposti ja ajoissa ja että vanhempien oma aktiivisuus ja keskinäinen vertaistuki lisääntyvät. Perhekeskus kokoaa yhteen lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut ja toiminnot.

Perhekeskusyhteistyöstä kuntien ja kolmannen sektorin välillä on pitkä kokemus, joka antaa hyvän pohjan maakunnalliselle perhekeskukselle. THL:n selvityksen mukaan järjestökumppanuus tuo perhekeskukselle merkittävää lisäarvoa, sillä järjestöt täydentävät julkisia palveluja esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla ja ryhmätoiminnalla, mikä lisää vanhempien osallisuutta ja keskinäistä vertaistukea.

Perhekeskuskokonaisuuteen kuuluvat jatkossa niin maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien järjestämät palvelut kuin järjestöjen ja seurakuntien perheille tarkoitetut palvelut ja toiminnot.

Perhekeskusyhteistyö on perustunut kunnan ja järjestön väliseen sopimukseen ja kunta-avustukseen. Maakuntauudistuksessa on tärkeä turvata perhekeskusyhteistyön jatkuvuus ja sen tarvitsema taloudellinen tuki.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 548 yhdistystä ylläpitävät muun muassa 644 perhekahvilaa, jotka ovat osa perhekeskusten avointen kohtaamispaikkojen verkostoa. Yhdistysten vapaaehtoiset vastaavat toiminnasta ja saavat koulutusta ja ohjausta piireiltä ja keskusjärjestöltä. Vapaaehtoistoimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään valtakunnallisesti. Piirit tuottavat maakunnissa myös ammatillisia palveluja ja järjestävät koulutusta.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät