Siirry sisältöön

Perhekeskusyhteistyö

MLL:n monipuolinen toiminta osana kunnan perhekeskuksia vahvistaa perheiden tukiverkostoja ja ehkäisee tehokkaasti arjen ongelmien kasaantumista.

MLL edistää lasten ja nuorten osallisuutta

 • Tukioppilastoiminta
 • Nuortennetti.fi
 • Mediakasvatus
 • Kerho- ja harrastustoiminta
 • Tapahtumat lapsiperheille
 • Leikkipäivä

 MLL tukee lasten ja nuorten mielenterveyttä

 • Lasten ja nuorten puhelin, nettikirjepalvelu ja chat
 • Nuorten tukilinja
 • Kiusaamisen ehkäisy ja jälkihoito
 • Kaveritoiminta

MLL tukee vanhemmuutta

 • Kohtaamispaikkatoiminta ml. perhekahvilat
 • Vanhempainryhmät
 • Tukihenkilötoiminta
 • Vanhempain puhelin- ja nettipalvelut
 • Vanhempainnetti (www.mll.fi/vanhemmille)
 • Tilapäinen lastenhoitoapu

MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten perhekeskuskumppanuuteen. MLL panostaa vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaamiseen, jonka avulla varmistetaan vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus. MLL:n keskusjärjestö ja piirit tarjoavat vapaaehtoisille koulutuksia, vertaistapaamisia ja tukimateriaalia, jotka vahvistavat vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista sekä auttavat uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.

MLL tuntee tämän päivän perheiden arjen ja tarjoaa monipuolista toimintaa, tukea ja auttavia palveluita lapsille, nuorille ja vanhemmille. MLL haluaa rakentaa yhdessä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia, lapsuutta ja vanhemmuutta arvostetaan ja jossa yhdessä kannamme vastuuta lastemme hyvinvoinnista.

Vuonna 2023 MLL:n piireillä on yhteistyösopimus 18 hyvinvointialueen kanssa, 243 kunnassa. Yhteistyötä tehdään perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostoissa. MLL:n tekemien kyselyiden perusteella yhteistyö on suunnitelmallista ja sen ansiosta perheiden osallistumismahdollisuudet, vertaistuki ja kynnyksettömät kohtaamispaikat ovat lisääntyneet yhteistyökunnissa.

Miksi yhteistyö MLL:n kanssa kannattaa?

 • Perheille tarjottava varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta lisääntyy ja monipuolistuu
 • Lasten, nuorten ja perheiden keskinäinen tuki ja osallisuus lisääntyvät
 • Lasten, nuorten ja perheiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat
 • Uusia toimintamalleja ja -tapoja kehittyy
 • Tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta ja tukea, jotka lisäävät vapaaehtoistoiminnan pitkäjänteisyyttä
 • Tuomme esiin lasten, nuorten ja perheiden ääntä osana kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja palveluiden suunnittelua ja toteutusta
 • Arvioimme ja seuraamme toimintamme vaikutuksia

”MLL:n kanssa tehty yhteistyö on rakentavaa ja siitä hyötyvät kuntalaiset. Luottamus MLL:oon kumppanina on meillä vahva ja kaikilla tasoilla olemme sitoutuneet yhteistyöhön. Tulokset näkyvät käytännössä!”

MLL:n Kuntakyselyyn vastaaja

 

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tutustu paikallisen toiminnan eri muotoihin

Ota yhteyttä

Tarja Satuli-Kukkonen

Kehittämispäällikkö

tarja.satuli-kukkonen(at)mll.fi
075 324 5597

Takaisin ylös