Maakuntayhteistyö

Tavoitteena lapsiystävällinen maakunta

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut koskevat kaikkien lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkea. Käytännössä kaikki lapset ovat ainakin neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja muun perusterveydenhuollon piirissä. Erikoissairaanhoidolla, vammais- ja kuntoutuspalveluilla sekä sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluilla on tärkeä tehtävä hyvän lapsuuden turvaamisessa kaikille lapsille.

Maakuntastrategia rakentamaan lapsiystävällistä maakuntaa

Lapsiystävällinen maakunta edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista tavoitteellisesti. MLL on laatinut maakunnille suosituksen lapsiystävällisen maakuntastrategian laatimiseen.

Lue lisää

10 askelta kohti lapsiystävällistä maakuntaa

MLL on koostanut kymmenen kohdan listan toimenpiteistä lapsiystävällisen maakunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Perhekeskus yhdistävänä rakenteena

Perhekeskuksen tavoitteena on, että perheet saavat tukea helposti ja ajoissa ja, että vanhempien oma aktiivisuus ja keskinäinen vertaistuki lisääntyvät. Perhekeskus kokoaa yhteen lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut ja toiminnot.

Perhekeskusyhteistyöstä kuntien ja kolmannen sektorin välillä on pitkä kokemus, joka antaa hyvän pohjan maakunnalliselle perhekeskukselle.

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa

Lapsivaikutusten arviointi on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. MLL on laatinut ohjeet tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista kunnissa ja maakunnissa.

Lue lisää

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät